Design denmark

Få redskaber til at arbejde med designbaseret procesfacilitering på KADK

På KADK’s Diplomuddannelse i Designledelse har du nu mulighed for at tilmelde dig to diplommoduler om designbaseret procesfacilitering, som ruster dig til at løfte opgaver i krydsfeltet mellem design, innovation og ledelse. Modulerne er målrettet dig, som arbejder med udviklingsprocesser, innovation og brugerinddragelse til dagligt.

Modulet ’Designbaseret procesfacilitering: Planlægning og fremgangsmåder’ introducerer dig for de nyeste fremgangsmåder inden for designmetoder og procesfacilitering med fokus på de planlæggende og forberedende dele af et procesforløb.

På det efterfølgende modul ’Designbaseret procesfacilitering: Facilitatoren som procesdesigner’ stilles der skarpt på din rolle som facilitator og på, hvordan teknikker fra procesfacilitering og designmetoder kan klæde dig bedre på til at lede processer og gennemføre procesforløb.

Det får du ud af diplommodulerne

  • Du lærer at bruge designmetoder og procesfacilitering til at planlægge og gennemføre møder, gruppearbejder og workshops, og du får redskaber til at opbygge netværker
  • Du får indsigt i systemisk teori til at udføre ledelse og facilitering af processer i forskellige organisatoriske sammenhænge
  • Du får teknikker til at engagere deltagere til at fastlægge fælles mål og opnå fælles resultater
  • Du får metoder inden for brugerdreven design, såsom participatory design, co-creation og co-design, til at gøre processer transparente og vedkommende for deltagere.

Information og tilmelding

Designbaseret procesfacilitering: Planlægning og fremgangsmåder

Kursusstart – 22. februar 2018
Tilmeldingsfrist – 10. februar 2018

Designbaseret procesfacilitering: Facilitatoren som procesdesigner

Kursusstart – 3. maj 2018
Tilmeldingsfrist – 16. april 2018

Læs mere om diplommodulerne her: https://kadk.dk/diplomuddannelse

For spørgsmål til uddannelsen kontakt Philip Sønderberg, chef for efter- og videreuddannelse, tlf: 41701907 / e-mail: pson@kadk.dk

 

20180503