Design denmark

VidensNetværk: Business Design

VidensNetværk for Business Design afholder første introduktionsmøde d. 13. juni hos EGGS Design – skal du være med?

Netværksbeskrivelse: Hvordan kan design anvendes til at forbedre, udvikle og endda transformere virksomheder og organisationer? Svaret er business design. Med hvad er business design egentligt?

Business design er en menneskecentreret tilgang til innovation, der anvender designprincipper og design som håndværk, til at hjælpe virksomheder og organisationer til at skabe konkurrencedygtige fordele og nye indtægtsstrømme. Business design bygger bro mellem traditionel forretningsudvikling, innovation og design ved at fokusere på kombinationen af effekt, implementering, gevinstejere, menneskelige behov og adfærd — samt evnen til at kunne nytænke, hvad der allerede er og derfra skabe både en vision og praksis for, hvad der kunne udvikles. Business design er både den gode nye idé såvel som det seje lange træk, hvor kunder, interessenter og organisationens bevidste og ubevidste behov, må designes efter, for at lykkes i en evig foranderlig og konkurrerende verden. Business design er dermed intentionelt design af alt fra CEO-niveau til gulvniveau, der positivt påvirker en virksomheds og organisations indtjening.

Men kan business design også anvendes som et strategisk værktøj til at gøre verden til et bedre sted for de mange, og ikke alene til at skabe en god forretning for de få? Og skal business design overhovedet have en indbygget implicit etik? Og hvad er forskellen på business design i en offentlig og privat organisationskontekst?

Kom og få – og ikke mindst selv udvikle svarene, når vi i VidensNetværket for business design sammen undersøger, hvordan vi helt lavpraktisk kan forstå, udvikle og arbejde med business design i vores egne og andres organisationer – som ekstern konsulent eller intern forretningsudvikler.

Netværket er en mulighed for at dele og modtage viden, prøve tidlige løsninger af, være sårbar, fejle og vinde inden for en tryg ramme, hvor alle deltager for at hjælp og bygge hinanden op.

TovholderNikolaj Bebe

Praktisk
Dato: 13. juni 2019
Tid: 8.30 – 10.30
Sted: EGGS Design,  Store Kongensgade 59D, 1264 København
Tilmelding: Det er gratis at deltage – tilmeld dig her

OBS: man kan godt deltage i første møde uden at være medlem af Design denmark, men ønsker man at være en del af VidensNetværket, så er det et krav, at man er medlem. 

20190613