Find en syn- og skønsperson


Har I brug for en faglig ekspert til udarbejdelse af syn og skøn, sagkyndig vurdering m.m. i designrelaterede sager?

Design denmark har Danmarks stærkeste syn- og skønskorps


Hvad vi kan tilbyde?

Design denmarks syn- og skønskorps består af en bred gruppe af erfarne designere og designspecialister med specialviden inden for syn- og skønsprocesser, med fokus på at kunne bistå advokatbranchen og landets domstole på bedste vis.

Hovedparten af korpset har mange års erfaring med syn og skøn, og flere bestrider poster som fagdommere ved landets domstole. Tillige har alle i Design denmarks syn- og skønskorps mange års professionel erfaring fra fagspecifikke dele af designbranchen.

Ydermere afholdes kurser og aktiviteter, såsom skræddersyede syn- og skønsseminarer med skiftende fokus på nyeste viden og best practice samt mentorordninger mellem nye og erfarne syn- og skønspersoner, som derved sikrer den allerhøjeste kvalitet.

Som landets største brancheforening inden for design tilbyder Design denmark anvisning af syn- og skønspersoner til brug i designrelaterede sager. Derved er foreningen garant for både bredde og stor faglighed. Med største sandsynlighed kan vi udpege netop den profil, du har behov for til din næste sag.


Pris

Det koster 3.500 kl. ekskl. moms at benytte sig af Design denmarks syn- og skønsservice. Prisen dækker forslag til én syn- og skønsperson samt én alternativ person, såfremt første bud ikke kan godtages. Beløbet faktureres når syn- og skønspersonen er godtaget af parterne såvel som af retten, eller såfremt begge udpegede syn- og skønspersoner, mod forventning, ikke godkendes.

I tilfælde af ønske om yderligere to alternativer, kan dette tilbydes mod betaling af et nyt gebyr.

Skulle det, mod forventning, ikke være muligt at finde en egnet syn- og skønsperson til sagen, eller hvis det tager længere tid end 1 arbejdsuge, vil der naturligvis blive givet besked herom hurtigst muligt.

Design denmark kan ikke sikre, at den udpegede syn- og skønsperson er bosiddende i et specifikt geografisk område, men korpset er som udgangspunkt vant til rejseaktivitet i forbindelse med deres arbejde.


Skal vi hjælpe jer?

Send en anmodning til Design denmarks sekretariat på info@designdenmark.dk med oplysninger om syn- og skønstema, sagens parter samt tidsfrister. Design denmarks Retsudvalgsformand udpeger syn- og skønspersonen, hvorefter foreningens sekretariat formidler CV og kontaktoplysninger til sagens parter.

Det tager ca. 1 arbejdsuge at udpege den rette syn- og skønsperson til en konkret sag – naturligvis med stor respekt for sagens frister.

Når syn- og skønspersonen er godtaget, anser Design denmark anvisningen for afsluttet, og er derfor ikke en del af den videre kontakt og forhandling om honorar/aflønning m.m. med syn- og skønspersonen.

Design denmark er som brancheforening upartisk i verserende sager og står udelukkende for anvisning af syn- og skønspersoner fra foreningens syn- og skønskorps. Vurderinger og udtalelser i en syn- og skønssag hidrører således udelukkende syn- og skønspersonen selv.


Kontaktinformation

Design denmark
E-mail: info@designdenmark.dk
Tlf.: 28 91 14 46