Find en syn- og skønsperson


Design denmark tilbyder anvisning af syn- og skønspersoner til brug som bevis i en sag. Gennem Design denmarks alsidige database af erfarne eksperter inden for alle områder af designfaget, får parterne her den mest fagligt kompetente syn- og skønsperson fra designbranchen.


Det tager 3-7 dage for foreningen at udpege en syn- og skønsperson til en enkelt sag – naturligvis med stor respekt for sagens frister.

Design denmarks database omfatter en bred palette af erfarne syn- og skønspersoner inden for alle områder af designfaget. Det er formanden for Design denmarks Retsudvalg, som udpeger alle syn- og skønspersoner på vegne af foreningen.

Foreningen formidler kontakten mellem sagens parter og syn- og skønspersonen til alle aftaler er på plads.

Det koster 3.500 kr. ekskl. moms at benytte sig af Design denmark til at udpege en syn- og skønsperson. Prisen dækker forslag til én skønsperson og én alternativ skønsperson, hvis den først udpegede ikke kan udpeges. Beløbet vil blive faktureret, når syn- og skønspersonen er godkendt af parterne såvel som af retten, eller hvis den alternative syn- og skønsperson får afslag.

Foreningen kan ikke sikre, at den udpegede syn- og skønsperson er bosiddende i et specifikt geografisk område, men de er i udgangspunktet vant til rejseaktivitet i forbindelse med sager.


Processen for anvisning

For at få en syn- og skønsperson i forslag, sendes en anmodning til Design denmarks sekretariat på info@designdenmark.dk med oplysninger om sagens parter, syn- og skønstema samt svarmail.

Design denmarks Retsudvalgsformand udpeger syn- og skønspersonen, og foreningens sekretariat formidler herefter CV og kontaktoplysninger til partner.

Såfremt den foreslåede syn- og skønsperson ikke kan udpeges, bedes kontaktpersonen meddele dette via mail til foreningen hurtigst muligt, så der kan udpeges én alternativ syn- og skønsperson uden beregning. Dette gælder uanset årsagen til at syn- og skønspersonen afvises. Yderligere et alternativ kan findes mod betaling af et gebyr.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at finde en egnet syn- og skønsperson til sagen, eller hvis det tager længere end to uger, vil der naturligvis blive givet besked om dette hurtigst muligt.

Når der er udpeget en syn- og skønsperson, anser Design denmark anvisningen for lukket og er derfor ikke en del af den videre kontakt og forhandling om honorar/aflønning mm. med syn- og skønspersonen.


Kontakt

Kontakt Design denmarks sekretariat for at få udpeget en syn- og skønsperson eller for at høre mere om vores service:

E-mail: info@designdenmark.dk
Tlf.: 28 91 14 46