Design denmark

Find en syn- og skønsmand

Design denmark tilbyder anvisning af syn- og skønsmænd gennem foreningens alsidige database med erfarne eksperter indenfor alle områder af designfaget.

Det tager ca. 1 uge for foreningen at udpege en syn- og skønsmand til en enkelt sag. Naturligvis med stor respekt for sagens frister.

Databasen omfatter en bred pallette af erfarne syn- og skønsmænd inden for alle områder af designfaget. Det er formanden for Design denmarks Retsudvalg, som udpeger alle syn- og skønsmænd på vegne af foreningen.

Foreningen formidler kontakten mellem partner og syn- og skønsmanden til alle aftaler er på plads.

Det koster 3.500,- minus moms at benytte sig af Design denmark, som udpeger af syn- og skønsmand. Prisen dækker forslag til én skønsmand og én alternativ skønsmand, hvis den først udpegede ikke kan udmeldes. Beløbet vil blive faktureret når syn- og skønsmanden er godkendt, eller hvis den alternative syn- og skønsmand får afslag.

Foreningen kan ikke sikre, at den udpegede syn- og skønsmand er bosiddende i et specifikt geografisk område, men de er vant til at ’rejse’ efter sager.

Processen for anvisning
For at få en syn- og skønsmand i forslag, sendes en anmodning til Design denmarks sekretariat på: info@designdenmark.dk med oplysninger om sagens parter, syn- og skønstema og svarmail.

Design denmarks retsudvalgsformand udpeger syn- og skønsmand, og foreningens sekretariat formidler herefter CV og kontaktoplysninger til partner.

Såfremt den foreslåede syn- og skønsmand ikke kan udmeldes, bedes kontaktpersonen meddele dette på mail til foreningen hurtigst muligt, så der kan findes én alternativ syn- og skønsmand uden beregning. Dette gælder uanset årsagen til at syn- og skønsmanden afvises. Yderligere to alternativer kan findes mod betaling af nyt gebyr.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at finde en egnet syn- og skønsmand til sagen, eller hvis det tager længere end 2 uger, vil der naturligvis blive sendt besked om dette hurtigst muligt.

Når der er udpeget en syn- og skønsmand, anser Design denmark anvisningen for lukket og er derfor ikke en del af den videre kontakt og forhandling om honorar/aflønning mm.

Kontakt sekretariatet for at få udpeget en syn og skønsmand eller for at høre mere om vores service.

Info@designdenmark.dk
Tlf. 2891 1446