Design denmark

Folkemødet 2019: KADK er klar til debat om bæredygtighed!

Hvordan uddanner man nuværende og kommende generationer til at tackle de store globale udfordringer? Hvordan anvender man klogt de nye teknologiske muligheder for at fremme bæredygtighed? Og hvorfor er design og arkitektur afgørende på vejen dertil? Lene Dammand Lund, rektor på KADK, opfordrer til debat på årets Folkemøde.

Arkitekter og designere besidder, ifølge KADK, de kreative professionelle kompetencer, der er afgørende, når man skal skabe fremtidens bæredygtige samfund. For der er brug for helt nye tilgange og konkrete løsninger, når man skal finde måder at håndtere de store globale udfordringer på.

KADK har de seneste år arbejdet dedikeret med FN’s 17 verdensmål og kommer derfor på Folkemødet med en rygsæk fuld af viden på området og eksempler på løsninger af verdensmålene i praksis: For eksempel hvordan kan man erstatte bomuld med den langt mere bæredygtige hamp i tekstilindustrien, eller hvordan omdanner man nedlagte landbrugsbygninger til nye lokale funktioner, i stedet for at rive ned?

Lene Dammand Lund stiller sig derfor til rådighed til paneldebatter eller samtaler på Folkemødet, hvor aktuelle problematikker debatteres og nye løsninger skal findes for en mere bæredygtig fremtid.

Kunne dette have interesse for Jer, bedes du kontakte projektleder Ida-Lene Overgaard Skov på +45 4170 1821 eller isko@kadk.dk.

Deltager din virksomhed eller organisation i Folkmødet 2019 med designrelevant indhold, så hører vi også meget gerne fra dig. Skriv til kommunikationsassistent Stine Appel på sa@designdenmark.dk.