Design denmark

Generalforsamling 2019 - indsendelse af forslag

Torsdag d. 25. april 2019 afholder Design denmark ordinær generalforsamling – medlemmer har nu mulighed for at indsende forslag, som de ønsker drøftet på generalforsamlingen.

Alle medlemmer af Design denmark har ret til at få optaget et forslag til generalforsamlingens behandling. Dette skal ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet senest torsdag den 4. april 2019 på info@designdenmark.dk. Evt. indkomne forslag vil blive fremsendt til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

Har du spørgsmål, bedes du kontakte sekretariatet på 2891 1446