Design denmark

Hvordan bliver jeg skønsmand?

Er du medlem af foreningen og har du lyst til at vide mere om det at være syn- og skønsmand? læs mere herunder

For at blive optaget i Design denmarks syn- og skønsmandsdatabase kræves en af følgende:

  • Gennemført skønsmandskursus
  • Erfaring med et eller flere fagområder

Som tilknyttet syn- og skønsmand har du mulighed for at blive tilbudt skønsmandsopgaver indenfor dit fagområde. Afregning af opgaven foregår direkte med rekvirenten af opgaven.

Vilkår for syn- og skønsmænd ved Design denmark
Syn- og skønsmanden forpligter sig til at svare på en henvendelse om en mulig sag hurtigst muligt og senest indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Ved udeblevet svar vil sagen blive tilbudt en anden. I mailen vedlægger vi, såfremt det er muligt, syn- og skønstema.

Syn- og skønsmanden forpligter sig til at holde foreningen opdateret med nyeste kontaktoplysninger.

Syn- og skønsmanden forpligter sig ligeledes til at ajourføre CV og kompetencekoder hvert år.

Syn- og skønsmanden forpligter sig til ærligt og redeligt at vurdere sin egen habilitet i forhold til sagens indhold og parter, før han/hun accepterer at påtage sig sagen.

Syn- og skønsmanden er indforstået med, at oplysninger omkring sager registreres sammen med medlemsoplysninger i Design denmarks database i op til 5 år efter udtrædelse af Syn- og skønsmands funktionen eller som medlem af foreningen.

Design denmark udpeger kun medlemmer af foreningen som syn- og skønsmænd.

Læs mere generelt om syn- og skøn på hos domstol.dk her

Send en anmodning om at blive optaget til info@designdenmark.dk