Design denmark

Ingen plads til følelser

Af Helle Lorenzen, journalist DJ (tidligere bragt i magasinet “inform”)

Løsningen skal være enkel, praktisk og velargumenteret. Det er kardinalpunkterne i Jakob Kühnels grafiske formunivers. Hans tilgang til opgaven er håndværksmæssig og koncentrerer sig om, hvordan motoren kan skrues sammen, så den yder optimalt.

Over 150 logoer ligger i grafisk designer MDd Jakob Kühnels portefølje. De fleste er identiteter til byer, kommuner, virksomheder og institutioner, men også en pæn del frimærkedesign fylder mappen ud.

Udviklingen og vedligeholdelsen af et grafisk identitetsprogram er en ressourcekrævende eksercits for en organisation – ofte mere end man har regnet med – og kræver et stort personligt engagement fra designansvarlige nøglemedarbejdere for at fastholde identitetens intentioner.

– Et logo og et designprogram skal kunne modstå, eller måske snarere tilpasse, sig tidernes skiftende tern. Derfor skal grundelementerne fremstå så tidløst som muligt. Men udover at designe en drift-duelig identitet, der er nogenlunde smertefri at arbejde med, skal jeg også tilvejebringe virksomhedens forståelse for, hvad den her indsats kræver. Derfor er fokus i mit formunivers enkelhed. Det skal være let for kunden med få ord at fortælle historien videre, understreger Jakob Kühnel.

Grafisk designer MDd Jakob Kühnel

Grafisk designer MDd Jakob Kühnel

Et skridt foran

Når den indledende research og interviews er gennemført, udarbejder Jakob Kühnel typisk tre skitseforslag til kunden. En del af hjemmearbejdet er at støbe de rigtige argumenter for hvert forslag, så kunden forstår, hvad de får, og hvilken idé, løsningerne udtrykker. Styrkerne og svaghederne beskrives.

– Det er en god måde at starte samtalen om opgaven på, samtidig med at jeg i højere grad kan pejle mig ind på, hvilken retning vi skal bevæge os i. Jeg fortæller og viser kunden, hvordan forskellige løsninger vil fungere i nogle typiske situationer – det kan være lidt af en udfordring, og den kræver noget erfaring, fordi jeg hele tiden skal være skridtet foran.

Jakob Kühnel gør meget ud af at skille følelserne fra – både sine egne og kundens – og bevare rationaliteten og overblikket. Hans opgave er at holde fast, så kunden kan glæde sig over, at løsningen også fungerer, når der er gået ti år.

– Vi skal ikke ud i smag og behag, for begynder man først at diskutere det, mister man grebet og har tabt – så kan alt jo i teorien være godt. Min rolle er at være den skarpe og analyserende, der ved, hvornår de rigtige argumenter skal falde, og hvornår i processen kunden skal nikke, siger Jakob Kühnel og fortsætter:

– Jeg kender andre grafiske designere, som i højere grad arbejder på følelser og intuition, og det er der slet ikke noget i vejen med, men det duer ikke for mig. Jeg arbejder ikke i en kunstnerisk proces, hvor jeg begynder med en eller anden forestilling om løsningen, og så gror resultatet frem af processen. Min tilgang er mere håndværksmæssig. Jeg ser på, hvordan vi får skruet denne her motor sammen, så den yder det, vi ønsker.