Det Kongelige Akademi


Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering er internationalt anerkendt for at uddanne designere, arkitekter og konservatorer på højeste niveau.

Det Kongelige Akademi vil de kommende år udvide omfanget af udbudte efter- og videreuddannelser og således bidrage yderligere til at understøtte den livslange læring på arbejdsmarkedet inde for skolens fagområder.


Master i Design

Master i Design giver et solidt akademisk fundament, der styrker deltagernes evne til at forstå og formidle deres egen designfaglighed i såvel erhvervs- og forretningsmæssige sammenhænge som i undervisningssammenhænge. Uddannelsen er populær blandt professionsuddannede designere, som gerne vil have en akademisk overbygning, men andre faggrupper såsom arkitekter, ingeniører, forretningsudviklere vælger også i stigende grad uddannelsen.

Læs mere her.


Diplom i Designledelse

Diplom i Designledelse er en praksisorienteret uddannelse, der giver deltagerne projektledelses- og procesmæssige kompetencer til at igangsætte og gennemføre designbaserede udviklingsprojekter. Uddannelsen har en bredere målgruppe end Master i Design og henvender sig til alle inden for den offentlige og private sektor, der ønsker at lade sig inspirere af og bruge designmetoder i deres egen virksomhed. Uddannelsens er modulopbygget, så det er muligt at plukke specialiserede moduler alt efter det ønskede fokus.

Læs mere her.


Se alle efter- og videreuddannelser hos Det Kongelige Akademi her.


Tilbage til oversigten.