KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering


Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er internationalt anerkendt for at uddanne designere, arkitekter og konservatorer på højeste niveau.

KADK vil de kommende år udvide omfanget af udbudte efter- og videreuddannelser og således bidrage yderligere til at understøtte den livslange læring på arbejdsmarkedet inde for skolens fagområder.

Inden for designområdet udbyder KADK på nuværende tidspunkt tre uddannelsesprogrammer:

Master i Design

Master i Design giver et solidt akademisk fundament, der styrker deltagernes evne til at forstå og formidle deres egen designfaglighed i såvel erhvervs- og forretningsmæssige sammenhænge som i undervisningssammenhænge. Uddannelsen er populær blandt professionsuddannede designere, som gerne vil have en akademisk overbygning, men andre faggrupper såsom arkitekter, ingeniører, forretningsudviklere vælger også i stigende grad uddannelsen.

Læs mere her.

Diplom i Designledelse

Diplom i Designledelse er en praksisorienteret uddannelse, der giver deltagerne projektledelses- og procesmæssige kompetencer til at igangsætte og gennemføre designbaserede udviklingsprojekter. Uddannelsen har en bredere målgruppe end Master i Design og henvender sig til alle inden for den offentlige og private sektor, der ønsker at lade sig inspirere af og bruge designmetoder i deres egen virksomhed. Uddannelsens er modulopbygget, så det er muligt at plukke specialiserede moduler alt efter det ønskede fokus.

Læs mere her.

Design Thinking Executive – fra omstillingsparathed til radikal transformation

Et anderledes kursus om ledelse og bæredygtighed – udforsk dig selv som leder gennem den nyeste forskning i designtænkning, organisationsteori og oprindelige visdomstraditioner. Kursus afholdes over fem dage: 21.-23. august 2019,  20. september 2019 og 25. oktober 2019. Tilmeldingsfrist: Fredag den 31. maj 2019. Pris: 20.000 kr. ekskl. moms.

Læs mere her.

Se alle efteruddannelser hos KADK her.

Tilbage til oversigten.