Design denmark

Københavns Erhvervsakademi

KEA – Københavns Erhvervsakademi udbyder en lang række praksisrettede videregående uddannelser på både fuldtid og deltid. På KEA udgør vekslingen mellem teori og praksis grundstenen i videnbegrebet og i uddannelserne. Det er derfor dybt forankret i KEAs værdier, at de studerende ikke bare skal vide, de skal også kunne.

KEA Kompetence er Københavns Erhvervsakademis kursusafdeling og tilbyder efteruddannelse på akademi- og diplomniveau samt en lang række kurser indenfor designrelaterede emner, der er oppe i tiden, eksempelvis Design Sprint, Cirkulær Økonomi og User Experience og meget mere.

Et udvalg af KEA Kompetences efteruddannelser:

Diplom i Digital Konceptudvikling
En diplomuddannelse i Digital Konceptudvikling klæder dig på til at håndtere morgendagens digitale udfordringer. Uddannelsen rummer både kreative og konceptuelle elementer  samt mere strategiske og forretningskritiske forhold. Læs mere her

AU i Kommunikation og Formidling
På uddannelsen får du værktøjer og modeller, der virker både i praksis og på det mere strategiske plan. Du får mulighed for at gå i dybden med kommunikation på skrift, mundtligt, strategisk, online, på sociale medier og på tværs af kulturelle grænser, ligesom du kan styrke dine kompetencer indenfor grafisk facilitering, digital indholdsproduktion og videokommunikation. Læs mere her

Kursus i UX design og digitale brugeroplevelser
Ønsker du at forbedre kundernes samlede oplevelse af din virksomheds digitale løsninger og produkter? Så er kurset i ’UX design og digitale brugeroplevelser’ lige noget for dig. Her får du effektive værktøjer og metoder til at inddrage brugerne i designprocessen,  så du efterfølgende kan omsætte indsigterne til en optimering af den samlede brugeroplevelse ved en digital løsning. Læs mere her

Find alle KEAs efteruddannelser her