Design denmark

Kunsthåndværk og design er Danmarks super power!

Med en ny strategi vil Statens Kunstfond skabe bredere forståelse og anerkendelse af kunsthåndværk og designs rolle i samfundet.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design har udarbejdet en strategi, som har til hensigt at at skabe en bred forståelse for og anerkendelsen af, at kunsthåndværk og design er Danmarks super power. En sag vi i Design denmark også kæmper for hver eneste dag.

Ikke alle tænker over, hvor stor en rolle kunsthåndværk og design spiller i vores samfund og hverdagsliv, men den er allevegne. Både på mikro- og makroniveau. Lige fra det tøj vi har på, hvordan den kop vi drikker kaffe af ser ud, til infrastrukturen som hjælper os til og fra arbejde. Design er overalt i omgivelserne og er med til at forme vores hverdag og liv. Derfor vil Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design opprioritere at synliggøre kunsthåndværk og design som Danmarks super power!

Mission:
Udvalget vil styrke kunsthåndværk og design som Danmarks super power, ved at skabe større bevidsthed om og synlighed af værdien af og potentialet i dansk design og kunsthåndværk for borgerne, udøverne og på det politiske niveau. Både i Danmark og internationalt. Det er ikke alene vigtigt at skabe en forståelse for, hvad design og kunsthåndværk er, men også hvad det gør ved os og for os, og hvordan det kan berige vores verden og udfordre status quo.

Design og kunsthåndværk giver form til alle områder af vores samfund og livsverden, og vi er alle i konstant berøring med det i vores hverdag. Netop denne allestedsnærværelse rummer en enorm ressource af erfaringer og giver mulighed for at byde ind med nye indsigter i og løsninger på nærværende udfordringer. Derfor vil udvalget arbejde for at favne og fordre forløsningen af potentialerne og ressourcerne i kunsthåndværk og design – fra arbejdet med værdien af den sanselige verden, af materialets og håndværkets kvalitet, æstetik og kroppens erfaring, til værdibaseret designtænkning der reflekterer de etiske udfordringer og mulighedsrum vi står over for som mennesker og samfund.

Anne Blond, udvalgsformand siger:
”Vi ønsker at gøre folk opmærksomme på den store værdi og det ligeså store potentiale som dansk kunsthåndværk og design besidder – både for den enkelte, for sammenhængskraften i samfundet, men også for værdifortællingen om Danmark. Kunsthåndværk og design har været og skal fortsat være Danmarks super power.”

Udover egne initiativer, uddeler udvalget også to gange årligt penge til lovende udøvere inden for deres fagområde.

Du kan hente strategien (pdf) her