Design denmark

Lancering af grøn tilskudspulje i regi af SMV:Digital

3. februar 2020

Erhvervsministeren lancerer i dag en særlig grøn tilskudspulje i relation til SMV:Digitals navn og infrastruktur. Den grønne tilskudspulje er et udløb af Regeringens Vækstplan 2020, og er den første grønne pulje i SMV:Digital.

Den grønne pulje åbner for ansøgninger d. 3. februar. Inden sommeren 2020 vil der, ligesom i 2019, være mulighed for at ansøge om tilskudsvoucher i størrelsesordenen 25.000 og 100.000 til privat rådgivning. Den grønne tilskudspulje består af 1,5 mio. kr. fordelt på 60 tilskudsvoucher af 25.000 kr., der specifikt er tilegnet grønne projekter. SMV’er kan søge tilskud inden for to forskellige temaer:

Styrk din e-handel med en grøn profil
Brug data til ressourceoptimering i produktionen og vedligeholdelse af produkter

En tilskudsvoucher til grøn digital omstilling er for virksomheder, der har en ambition om og idé til at udvikle deres forretning og samtidig minimere deres klimaaftryk gennem digitale og teknologiske værktøjer, der vurderes at kunne bidrage til den grønne omstilling.

Den grønne tilskudsvoucher kan anvendes til potentialeafklaring ift. at identificere, hvor i virksomheden der er størst grønt potentiale ved at indføre ny teknologi, hvilke teknologier, der er relevante at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Projektet kan også omhandle rådgivning til implementeringsprocesser, der hjælper virksomheden med at høste grønne gevinster ved implementering af ny teknologi, som virksomheden enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med implementeringsprojektet. Virksomheder kan også styrke sin grønne profil indenfor e-handel. Det kan f.eks. være i form af hjælp til at opsætte af webshop, der fremmer kunders grønne valg eller ved at gøre det lettere for kunderne at vælge det rette produkt, så færre sendes retur.

Der vil i foråret 2020 blive afholdt to workshops, hvor deltagerne inddeles i efter temaerne ‘Styrk din e-handel med en grøn profil’, og ‘Brug data til ressourceoptimering i produktionen og vedligeholdelse af produkter’.

Kravet til ansøgerne er, at den grønne tilskudspulje skal bidrage til virksomhedens vækstambitioner, have ledelsesmæssig forankring og økonomisk råderum til at foretage efterfølgende investeringer og indebære digital eller teknologisk nyhedsværdi for virksomheden.

Den grønne tilskudspulje åbnes for ansøgninger den 3. februar 2020 og kan søges af små- og mellemstore virksomheder på om til 249 ansatte via www.smvdigital.dk.