Ledelse


Det Kongelige Akademi:

Masterclass: Design Thinking Executive og Bæredygtig Ledelse

Startdato: 14. oktober 2021
Sted: Philip de Langes Allé 10, 1435 København
Kursusleder: Ida Engholm
Undervisere: Sune Kjems, Gry Guldberg og Steen Hildebrandt
Pris: 20.000 kr. ekskl. moms

Coronakrisen har udfordret eksisterende ledelsesteorier og givet os ny læring i at lede under radikale omstændigheder. Erfaringerne kan vi tage med os i forhold til den aktuelle klimakrise, der mere end nogensinde kalder på gennemgribende forandringer af såvel virksomheders forretningsmodeller som den offentlige sektors ydelser.

Læs mere her.


KU: Copenhagen Summer University:

Bæredygtig ledelse – coaching, Kierkegaard og lederskab

Datoer: Der er i øjeblikket ingen planlagte hold
Kursusledere: Reinhard Stelter og Pia Søltoft
Gæsteforelæsere: Ole Fogh Kirkeby og Pia Houmark
Sprog: Dansk
Pris: 20.500 kr. ekskl. moms

Bæredygtig ledelse er ledelse, der tager hensyn til den udfordring, der er at kunne lede mennesker i en kompleks tid, hvor vi både ønsker at passe på vores tid, vores idealer og vores klima.

Læs mere her.


Cphbusiness:

Akademiuddannelse: Ledelse af bæredygtighed

Startdato: Der er i øjeblikket ingen planlagte hold
Undervisere: Anne Essenbæk Toftbjerg
ECTS: 5 point

På faget ledelse af bæredygtighed lærer du, hvordan du deler og bruger viden om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Du vil lære at udvikle din ledelsesopgave og lede ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende og formidle denne i organisationen. Derudover vil du lære, hvordan du formidler praksisnære problemstillinger i forhold til bæredygtighed.

Læs mere her.


KEA – Københavns Erhvervsakademi:

Onlinekursus: Bæredygtighed i krisetider

Startdato: Der er i øjeblikket ingen planlagte hold
Undervisere: Lotte Jensby

Kursus om bæredygtighed og hvordan du får innovative ideer til bæredygtige tiltag med fokus på at skabe en positiv bundlinje, både nu og på sigt. Du lærer, hvordan du identificerer muligheder i det eksisterende virksomhedslandskab og omsætter dem i praksis, og bliver introduceret til grundprincipper i bæredygtighed og værktøjer til at kortlægge og måle dine tiltag, således at effekten af løsninger bliver transparent, målbar og mulig at kommunikere for og til virksomhedens ledelse og ansatte.

Læs mere her.