Charlotte Mathiesen / DYO.dk

Branding, Kommunikation, Konsulentydelser, Servicedesign

Charlotte Mathiesen / DYO.dk
Medlem af dd siden 2015

Designer, innovationskonsulent og facilitator

Jeg er en engageret, designfaglig konsulent med mange års erfaring med udviklingsprojekter. Jeg hjælper virksomheder og organisationer med at se sig selv udefra og ind. Det gør jeg vha. designmetoder. Jeg faciliterer processen og engagerer relevante parter undervejs. På baggrund af værdifulde indsigter indsamlet i virkeligheder og i dialog med brugeren, redesigner jeg sammen med virksomheder og organisationer deres produkter, ydelser og services, så de passes til virkeligheden og møder brugernes behov. Jeg bruger min kreative designfaglighed til at udforske, se mønstre og skabe nye løsninger, og min forretningsforståelse til at skabe fremdrift og implementering i organisationen.

Min baggrund med både en kandidatuddannelse i Design og en HD i Forandrings- og Procesledelse betyder, at jeg hurtigt forstår organisationers værdikæder, organisering og arbejdsgange. Derudover har jeg professionaliseret mine projekt- og proceslederkompetencer med Prince2 og en certificering hos IAF – International Association of Facilitators.