Forlæns

Branding, Digitalt design, Grafisk design, Kommunikation

Forlæns
Tokkekøbvej 29
3450 Allerød
Medlem af dd siden 2018

Design som skaber positiv forandring

Forlæns er et designstudio, som bruger kommunikationsdesign og designmetoder til at fremme grøn omstilling og skabe positiv forandring for natur, klima, biodiversitet og mennesker.

Tegnestuen drives af Marlene Hald, som er selvstændig designer med speciale i kommunikationsdesign, identitet og wayfinding, og har mere end tyve års erfaring med design som udviklings- og forandringsværktøj. Designløsninger underbygger mål og visioner i et langsigtet perspektiv, og foldes ud i tryk, digitalt og i bygninger, byrum og landskab.

På forlaens-design.dk kan du læse mere om, hvordan kommunikationsdesign og designmetoder kan være effektive redskaber til at sætte fokus på temaer, som er relevante for grøn omstilling — ved at oplyse, synliggøre, argumentere og inspirere.

Marlene Hald er medlem af Dd’s Netværk for Bæredygtig Innovation.

Kommunikationsdesign — Indentitet — Wayfinding

hej@forlaens-design.dk
forlaens-design.dk