KEA – Københavns Erhvervsakademi

Andet, Bæredygtigt design

KEA – Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29 N
2200 København N
Medlem af dd siden 2010

På KEA udklækker vi medarbejdere, der har kompetencerne til at omstille design- og produktionsbranchen og sætte turbo på den bæredygtige udvikling.

KEA-studerende bliver eksperter i den treenighed, der består af bæredygtighed, teknologi og forretning – tilsat kreativitet og handlekraft.

Livsstilsbranchen og produktionsvirksomheder har brug for nye profiler med bæredygtige design-, teknologi- og kommunikationskompetencer. Det har dimittenderne fra KEA.

De studerende arbejder eksperimenterende og nyskabende i spændet mellem tradition og innovation. Der inddrages håndværksteknikker, materialekundskab, nye teknologier og digitale 3D-værktøjer, som alle åbner for en re-tænkning af produktionsformer, og som definerer fremtidige designløsninger og -processer fra et bæredygtigt udgangspunkt.

KEAs uddannelser spænder over Designteknolog, Entreprenørskab og design, Produktionsteknolog, Design & Business, Produktudvikling og teknisk integration samt Smykker, teknologi og business. Der er fokus på de nyeste teknologier, materialer, bæredygtighed, kommunikation, produktion og afsætning – og altid sammen med både lokale og globale virksomheder.

KEA udbyder en lang række praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelor­niveau. Vores uddannelser udvikles i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.

KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

KEA udbyder uddannelser indenfor fire hovedområder: Byggeri, design, IT og teknologi.

Udover 32 danske og internationale fuldtidsuddannelser har KEA også en lang række efter- og videreuddannelser indenfor de fire nævnte områder.

Kontakt

Alumnekonsulent Signe Rasch
E-mail: sigr@kea.dk
Telefon: 61 47 07 14