Lotte Nystrup Lund

Bæredygtigt design, Konsulentydelser

Lotte Nystrup Lund
Futurista®
Sumatravej 21
2300 København S
Medlem af dd siden 2015

Futurista® hjælper med at udvikle bæredygtige løsninger sammen med ledere, der vil gøre en positiv forskel – og levere på flere bundlinjer. Futurista drives af  Lotte Nystrup Lund, der er designstrateg, forsker og forandringsleder. Lotte har 19 års rådgivnings- og ledelseserfaring.

Lotte bidrager til at realisere bæredygtige mål lokalt, nationalt, globalt. Hun rådgiver bestyrelser og ledere, og varetager strategiske udviklingsopgaver indenfor de 17 verdensmål.

Lotte rådgiver om bæredygtig forretnings-udvikling, by- og samfundsudvikling. Hun hjælper med at udvikle drift og kultur, værdisæt og strategi. Hun arbejder ofte med cirkularitet, regenerative tiltag og balance. Pt leder Lotte et forskningsprojekt om urban design, strategisk design og regenerative design, som gennemføres i samarbejde med Det Kongelige Akademi, Bloxhub og Udviklingselskabet By & Havn.

Futurista rådgiver på tre områder:

  1. MENNESKE & SAMFUND / Skab bæredygtige resultater for mennesker
  2. MILJØ / Gør en forskel for klima og natur
  3. CIRKULARITET & BALANCE / Reuse, Reduce, Recycle. Regenerate.

Se mere om Futurista® her