Mikkel Rugaard Studio ApS

Konsulentydelser, Produkt- og industrielt design, Servicedesign

Mikkel Rugaard Studio ApS
Baggesensgade 9, 5.
2200 København N
Medlem af dd siden 2020

Ekspert i kreative rum, landskaber og installationer for bevægelse, aktivitet og leg. Særligt med fokus på kontekst, proces, design, kvalitetssikring og sikkerhed, samt produktion, installation, og forankring. 

Mikkel har over 10 års erfaring som både arkitekt og designer, samt idrætslærer og aktiv bevæger. Dette giver ham en velfunderet baggrund i både det kropslige element og formidling af bevægelse, såvel som i at skabe rammer og mødesteder for aktivitet og facilitering heraf – både fysisk og socialt. 

En ‘hands-on’ tilgang fra start til slut, har givet Mikkel unik indsigt og praktisk erfaring i og omkring alle dele af et projekts tilblivelses-proces, fra indledende dialog med klienter og brugere, over koncept og idé-udviklng, til projektering, detaljering, produktion og montage. Hertil følger ofte elementer af praktisk, pædagogisk, kulturel og social forankring af projekterne. 

Med en levet erfaring i både det arkitektoniske og det kropslige element, fungerer Mikkel ofte som bindeleddet i det tværfaglige samarbejde omkring projekter med elementer rettet mod krop og bevægelse i det byggede rum. Han forstår brugernes funktionelle ønsker, såvel som den overordnede arkitektoniske og rumlige vision. Med et stærkt formgivningsmæssigt blik og opmærkomhed på kontekst, formår han at forene disse to for det optimale resultat. 

Mange års strategisk arbejde og idrætspolitisk engagement, hjælper Mikkel med at skabe bedre facilitetsløsninger, og navigere i landskabet mellem forskellige aktører, brugergrupper, organisationer og fonde mm. Gennem årerne har han arbejdet specifikt med at forbedre forholdene for selvorganiserede aktiviteter – populært kendt som “gadeidræt” – både nationalt og internationalt.