Re-Do-Think

Bæredygtigt design, Konsulentydelser

RE-DO-THINK er et designfællesskab bestående af to designere; Helle Brechling Johansen og Tenna Hansen, der strategisk og procesorienteret arbejder med at skabe forståelse for hvordan cirkulære design- metoder og processer kan anvendes af den enkelte designer, i uddannelsessammenhæng eller i virksomheders transformationer til cirkulære forretningsmodeller.
De har fokus på at skabe cirkulære mindset, et sprog og metoder, så man som designer kan gå ud og agere cirkulær designagent, hvor innovative- og nytænkende løsninger skabes, som der i fremtiden er brug for.
I arbejdet med cirkularitet udforsker og fokuserer de på potentialerne i at opbygge nye partnerskaber og ser herunder også #samskabelse som vækstpotentiale.

Både Helle og Tenna har mange års erfaringer fra designbranchen og i arbejdet med at udvikle- og implementere bæredygtige processer, produkter og strategier i designvirksomheder.
De tilbyder forløb med; sparring, undervisning og workshops og i start 2021 udgiver de en visuel guide om cirkulær designforståelse, som er støttet af Statens Kunstfond. Guiden indeholder et toolkit til refleksion og giver mulighed for at opnå et cirkulært sprog, metoder og processer, til at udforske og arbejde med #cirkulærdesign.
”Den visuelle designguide, ser vi kan åbne andre designeres kendskab til og forståelse for det kæmpe potentiale, som vi selv har erfaret i arbejdet med #cirkulærdesignthinking og doing og hvor meget merværdi det giver at #samskabe med andre.”

Kontakt

Helle Brechling Johansen: 20929141
Tenna Hansen: 25721595