Design denmark

VidensNetværk

VidensNetværk

Et godt sted at mødes!

Som medlem af Design denmark har du mulighed for at indgå i de nye VidensNetværk, tidligere kaldt Erfagrupper. VidenNetværk er et godt sted at mødes, hvor medlemmer kan mødes og dele, berige og beriges, i et kollegialt fællesskab uden for arbejdspladsen.

De enkelte netværk er inddelt efter faglige interesseområder. Se en beskrivelse af hvert netværk nedenfor.

Rammerne er enkelte
Der kan være max. 12 personer i et netværk. Netværket mødes 4 gange årligt. Der er mødepligt til 3 ud af 4 møder. Det overordnede formål for netværket og årets møder defineres og fastlægges på gruppens første møde. Medlemmerne af netværket bestemmer selv indhold og format af møderne. Det kan være workshops, inspirationstur, case præsentationer, oplæg, virksomhedsbesøg, diskussion af relevante emner etc.

Møderne afholdes som udgangspunkt hos medlemmerne af netværker. Alternativt kan der, efter aftale med sekretariatet, lånes et lokale på Børsen.

De enkelte VidensNetværk sørger fra gang til gang for en dagsorden og et referat, som begge sendes til info@designdenmark.dk

Skabelon til referat kan downloades her
Læs reglerne for informationsudveksling i brancheforeninger

Tilmelding: Du tilmelder dig et VidensNetværk ved at sende en mail til netværkets tovholder. Der er max. 12 pladser i hvert netværk, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Ønsker du at være medlem af et netværket, skal du eller din arbejdsplads være medlem af Design denmark. Du kan læse mere om Design denmark her, og du er også velkommen til at kontakte Design denmarks sekretariat på 28911446for at høre mere om medlemsskabet.

VidensNetværk oversigt

VidensNetværk 1: In-house designere

Netværksbeskrivelse: Hvornår har du sidst mødt en in-house designer i et interview, i et designtidsskrift -eller på scenen ved en designkonference eller en prisuddeling? Hvor mange studerende på designskolerne drømmer om at komme ud at styre og udfordre CVI’en for en større virksomhed eller organisation?

Som noget nyt har vi valgt at oprette en gruppe for dig, der arbejder med design i en organisation eller en virksomhed, hvor produktet ikke er design. Formålet er at skabe et inspirerende og givende forum med plads til at nørde, vidensdele og sparre. Vi håber at du vil være med.

Tovholdere: Agnete Schepelern AGSCH@orsted.dk og Christoffer Tange ctang@gribskov.dk

Første møde: 2. maj 2019 ankomst fra 8.30. Mødet varer til kl 11. Mødet afholdes på Børsen i Empiresalonen. For at deltage i mødet skal du sende en mail til en af de to tovholdere.

 

VidensNetværk 2: Businessdesign

Netværksbeskrivelse: TBA.

Tovholder: Nikolaj Bebe, nikolaj.bebe@eggsdesign.dk

Første møde: TBA.

 

VidensNetværk 3: Indretningsdesign

Netværksbeskrivelse: TBA.

Tovholder: Bjørn Sommer, Spacelab Arkitektur bs@spacelab.dk

Første møde: 21. maj kl. 8.30 – 10.00. Mødet afholdes på Børsen på Formandens kontor. For at deltage i mødet skal du sende en mail til tovholder Bjørn Sommer.

 

VidensNetværk 4: 1-3 medarbejdere CPR

Netværksbeskrivelse: Har du brug for sparring til at sætte din retning? Har du brug for at udvide dit netværk i forhold til underleverandører til opgaver? Er du nogle gange en lidt slidt enmandshær? Savner du kolleger til co-creation og samtale, eller vil du bare gerne dele? Har du brug for støtte til at blive en bedre købmand? Eller er du i tvivl om hvad dit næste skridt er, eller måske hvordan du kommer derhen?

Få inspiration, fagligt indblik, kolleger og vidner til din forretning og din proces. Formålet er at skabe et inspirerende og givende forum med plads til at nørde, inspirere og vidensdele. Vi mødes for at diskutere relevante emner, fortælle hvordan det går, hjælpe hinanden til at få nye perspektiver på udfordringerne og udvikle bedre forretningsmetoder. Vi er vidner til hinandens vækst, og bruger den varme stol og mentorroller, så vi tilsammen får et bedre overblik og en bevidsthed om, hvordan man disponerer sin tid og når sine mål, skridt for skridt. Vi håber, at du vil være med.

Tovholder: Tea Bendix tea@teabendix.dk og Maiken Hallingskov mh@graphicuts.com

Første møde: 29. maj 2019 ankomst kl. 8.30. Mødet varer til kl 11. Mødet afholdes på Børsen i Empiresalonen. For at deltage i mødet skal du sende en mail til en af de to tovholdere.

 

VidensNetværk 5: Projektlederne

Netværksbeskrivelse: Er projektledelse en snorlige vej? Er der bump på vejen? Eller måske endda hårnålesving i ny og næ? Som projektledere sidder vi med mange forskellige projekter, der skal ledes på hver sin måde. Nogle kræver al vores energi og styring, mens andre næsten styrer sig selv. I VidensNetværket for projektledere deler vi erfaringer, og måske kan vi endda skiftes til at fortælle om en case. Det giver os en fælles referenceramme og et indblik i de udfordringer og løsninger, som vi hver især har. Forhåbentligt kan vi inspirere hinanden.

Du kan selv være med til at sætte dagsordenen for vores møder så meld dig til i en fart, så vi kan komme i gang.

Tovholder: Louise Schmidt Trærup, louise@refleksdesign.dk

Første møde: 25. juni ankomst kl. 8.30. Mødet varer til kl 11. Mødet afholdes på Børsen i Empiresalonen. For at deltage i mødet skal du sende en mail til tovholder Louise Schmidt Trærup.

 

VidensNetværk 6: Bæredygtig Innovation

Netværksbeskrivelse: Er danske designere en del af løsningen på den globale klimakrise? Det er vi ret sikre på i VidensNetværket Bæredygtig Innovation. Men præcis hvordan? Det vil vi undersøge og diskutere og professionalisere os inden for. Er det ikke netop os, der kan få miljøvenlige forandringer til at udvikle sig fra græsrodskultur til at blive en naturlig del af den almindelige forbrugskultur. Hvis du vil dele din viden og udvikle dig professionelt inden for bæredygtig innovation så meld dig her.

I netværket arbejder vi med udvikling, og hvordan man designer bæredygtige produkter og services, miljøforbedrende adfærdsændringer, produktion, cirkulær økonomi, C2C, biodiversitet, materialer og genanvendelses systemer. 

Tovholder: Tenna Hansen, mail@tennahansen.dk og Jakob Bendix mail@jakobbendix.com

Første møde: 22. maj kl. 8.30 – 10.00 på Børsen Formandens Kontor. For at deltage i mødet skal du sende en mail til en af de to tovholdere.

 

VidensNetværk 7: Bureaudirektørerne Øst

Tovholder: Jeppe Schytte-Hansen

Første møde: 22. maj 2019 – der er lukket for tilmelding.

 

Flere VidensNetværk

Vi vil gerne oprette flere VidensNetværk, hvor vi har følgende ideer på tegnebrættet. Så vil du være tovholder og være med til at udvikle et af nedenstående netværk, så skriv til info@designdenmark.dk

  • VidensNetværk 8: International designers – working i Denmark
  • VidensNetværk 9: Offentligt design
  • VidensNetværk 10:  Servicedesign
  • VidensNetværk 11: Tech & digitalisering
  • VidensNetværk 12: Produktdesign
  • VidensNetværk 13: Uddannelse og efteruddannelse
  • VidensNetværk 14: Bureaudirektørerne Vest

Forslag til nye VidensNetværk
Har du et ønske om et nyt VidensNetværk eller andre inputs, så skriv til info@designdenmark.dk