Design denmark

VidensNetværk

VidensNetværk

Et godt sted at mødes!

Som medlem af Design denmark har du mulighed for at indgå i de nye VidensNetværk, tidligere kaldt Erfagrupper. VidenNetværk er et godt sted at mødes, hvor medlemmer kan mødes og dele, berige og beriges, i et kollegialt fællesskab uden for arbejdspladsen.

De enkelte netværk er inddelt efter faglige interesseområder. Se en beskrivelse af hvert netværk nedenfor.

Rammerne er enkelte
Der kan være max. 12 personer i et netværk. Netværket mødes 4 gange årligt. Der er mødepligt til 3 ud af 4 møder. Det overordnede formål for netværket og årets møder defineres og fastlægges på gruppens første møde. Medlemmerne af netværket bestemmer selv indhold og format af møderne. Det kan være workshops, inspirationstur, case præsentationer, oplæg, virksomhedsbesøg, diskussion af relevante emner etc.

Møderne afholdes som udgangspunkt hos medlemmerne af netværker. Alternativt kan der, efter aftale med sekretariatet, lånes et lokale på Børsen.

De enkelte VidensNetværk sørger fra gang til gang for en dagsorden og et referat, som begge sendes til info@designdenmark.dk

Skabelon til referat kan downloades her
Læs reglerne for informationsudveksling i brancheforeninger

Tilmelding: Der er tilmeldingslink under hver gruppe. Der er max. 12 pladser i hvert netværk, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Ønsker du at være medlem af et netværket, skal du eller din arbejdsplads være medlem af Design denmark. Du kan læse mere om Design denmark her, og du er også velkommen til at kontakte Design denmarks sekretariat på tlf 28911446 for at høre mere om medlemsskabet.

VidensNetværk oversigt

VidensNetværk 1: In-house designere

Netværksbeskrivelse: Hvornår har du sidst mødt en in-house designer i et interview, i et designtidsskrift -eller på scenen ved en designkonference eller en prisuddeling? Hvor mange studerende på designskolerne drømmer om at komme ud at styre og udfordre CVI’en for en større virksomhed eller organisation?

Som noget nyt har vi valgt at oprette en gruppe for dig, der arbejder med design i en organisation eller en virksomhed, hvor produktet ikke er design. Formålet er at skabe et inspirerende og givende forum med plads til at nørde, vidensdele og sparre. Vi håber at du vil være med.

Tovholder: Christoffer Tange ctang@gribskov.dk

VidensNetværket er etableret: D. 2. maj 2019.Næste møde datoer er: 28. november 2019, 27. februar 2020, 28. maj 2020. Tilmelding sker ved at kontakte tovholder Christoffer Tange.

Medlemmer af VidensNetværket: Magnus Thielsen (Politekens Forlag), Mette A. Tang (Nordisk Ministerråd), Johan Thermænius og anders brinkmann (Ørsted), Kamilla Birkemose (Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen), Naja Tolsing (Københavns Kommune), Christoffer Tange (Gribskov Kommune).

VidensNetværk 2: Businessdesign

Netværksbeskrivelse: Hvordan kan design anvendes til at forbedre, udvikle og endda transformere virksomheder og organisationer? Svaret er business design. Med hvad er business design egentligt?

Business design er en menneskecentreret tilgang til innovation, der anvender designprincipper og design som håndværk, til at hjælpe virksomheder og organisationer til at skabe konkurrencedygtige fordele og nye indtægtsstrømme. Business design bygger bro mellem traditionel forretningsudvikling, innovation og design ved at fokusere på kombinationen af effekt, implementering, gevinstejere, menneskelige behov og adfærd — samt evnen til at kunne nytænke, hvad der allerede er og derfra skabe både en vision og praksis for, hvad der kunne udvikles. Business design er både den gode nye idé såvel som det seje lange træk, hvor kunder, interessenter og organisationens bevidste og ubevidste behov, må designes efter, for at lykkes i en evig foranderlig og konkurrerende verden. Business design er dermed intentionelt design af alt fra CEO-niveau til gulvniveau, der positivt påvirker en virksomheds og organisations indtjening.

Men kan business design også anvendes som et strategisk værktøj til at gøre verden til et bedre sted for de mange, og ikke alene til at skabe en god forretning for de få? Og skal business design overhovedet have en indbygget implicit etik? Og hvad er forskellen på business design i en offentlig og privat organisationskontekst?

Kom og få – og ikke mindst selv udvikle svarene, når vi i VidensNetværket for business design sammen undersøger, hvordan vi helt lavpraktisk kan forstå, udvikle og arbejde med business design i vores egne og andres organisationer – som ekstern konsulent eller intern forretningsudvikler.

Netværket er en mulighed for at dele og modtage viden, prøve tidlige løsninger af, være sårbar, fejle og vinde inden for en tryg ramme, hvor alle deltager for at hjælp og bygge hinanden op.

Tovholder: Nikolaj Bebe, nikolaj.bebe@eggsdesign.dk

VidensNetværket er etableret: d. 13. juni hos EGGS Design. Næste møde kan ses i vores kalender her eller ved at kontakte tovholdere. Se ovenfor.

Medlemmer af VidensNetværket: Nikolaj Bebe (EGGS), John Pedersen (Telenor), Kenneth Gyde Poulsen (Kinetic Mobiles Copenhagen), Tim Jespersgaard (Folkekirkens Nødhjælp), Mimi Boelsbjerg (Karen Mimi Design), Mads Thomasen (Kirt-Thomsen), Lise Bobek (Bobek Design).

VidensNetværk 3: 1-3 medarbejdere CPR

Netværksbeskrivelse: Har du brug for sparring til at sætte din retning? Har du brug for at udvide dit netværk i forhold til underleverandører til opgaver? Er du nogle gange en lidt slidt enmandshær? Savner du kolleger til co-creation og samtale, eller vil du bare gerne dele? Har du brug for støtte til at blive en bedre købmand? Eller er du i tvivl om hvad dit næste skridt er, eller måske hvordan du kommer derhen?

Få inspiration, fagligt indblik, kolleger og vidner til din forretning og din proces. Formålet er at skabe et inspirerende og givende forum med plads til at nørde, inspirere og vidensdele. Vi mødes for at diskutere relevante emner, fortælle hvordan det går, hjælpe hinanden til at få nye perspektiver på udfordringerne og udvikle bedre forretningsmetoder. Vi er vidner til hinandens vækst, og bruger den varme stol og mentorroller, så vi tilsammen får et bedre overblik og en bevidsthed om, hvordan man disponerer sin tid og når sine mål, skridt for skridt. Vi håber, at du vil være med.

Tovholder: Tea Bendix tea@teabendix.dk og Maiken Hallingskov mh@graphicuts.com

VidensNetværket er etableret: D. 29. maj 2019. Næste møde datoer er: 24. september, 5. november, 10. december, 28. januar 2020, 10. marts 2020.
Tilmeldelse ved at kontakte tovholdere. Se ovenfor.

Medlemmer af VidensNetværket: Tea Bendix, Maiken Hallingskov, Christian Lockenwitz, Svend Onø, Agnete Schepelern, Aksel Karlsson, Bjørn Rasmussen, Tenna Nørgaard, Jens Thomsen og Jakob Bendix.

VidensNetværk 4: Projektlederne

Netværksbeskrivelse: Er projektledelse en snorlige vej? Er der bump på vejen? Eller måske endda hårnålesving i ny og næ? Som projektledere sidder vi med mange forskellige projekter, der skal ledes på hver sin måde. Nogle kræver al vores energi og styring, mens andre næsten styrer sig selv. I VidensNetværket for projektledere deler vi erfaringer, og måske kan vi endda skiftes til at fortælle om en case. Det giver os en fælles referenceramme og et indblik i de udfordringer og løsninger, som vi hver især har. Forhåbentligt kan vi inspirere hinanden.

Du kan selv være med til at sætte dagsordenen for vores møder så meld dig til i en fart, så vi kan komme i gang.

Tovholder: Louise Schmidt Trærup louise@refleksdesign.dk

VidensNetværket er etableret: d. 25. juni 2019. Næste møde kan ses i vores kalender her eller ved at kontakte tovholdere. Se ovenfor.

Medlemmer af VidensNetværket: Ida Righolt (Everland), Christoffer Tang (Gribskov Kommune), Louise Trærup (Refleks), Nicole Terte Andersen (B14), Emilie Holm Sandholdt (Urgent.Agency), Mette Aargaard Rønde (CPH Business).

VidensNetværk 5: Bæredygtig Innovation

Netværksbeskrivelse: Er danske designere en del af løsningen på den globale klimakrise? Det er vi ret sikre på i VidensNetværket Bæredygtig Innovation. Men præcis hvordan? Det vil vi undersøge og diskutere og professionalisere os inden for. Er det ikke netop os, der kan få miljøvenlige forandringer til at udvikle sig fra græsrodskultur til at blive en naturlig del af den almindelige forbrugskultur. Hvis du vil dele din viden og udvikle dig professionelt inden for bæredygtig innovation så meld dig her.

I netværket arbejder vi med udvikling, og hvordan man designer bæredygtige produkter og services, miljøforbedrende adfærdsændringer, produktion, cirkulær økonomi, C2C, biodiversitet, materialer og genanvendelses systemer. 

Tovholder: Tenna Hansen, mail@tennahansen.dk og Jakob Bendix mail@jakobbendix.com

VidensNetværket er etableret: D. 22. maj 2019. Næste møde kan ses i vores kalender her eller ved at kontakte en af tovholderne: Tenna Hansen og Jakob Bendix.

Medlemmer af VidensNetværket: Hanne Dalsgaard og Christina Halvskov (Halskov & Dalsgaard), Thomas Bramsnæs (bramsnæs designlab), Dög Gudmundsdóttir (Dög Design), Lotte Lyngsted Jepsen (Kirk, Hatch & Bloom), Marie Louise Rosholm (Studio MLR), Michael Brinch ( RedForward), Svend Onø (Onø Design), Pil Bredahl (Pil Bredahl Design), Malene Hald (Hald Graphic Design), Mads Thomasen (Kirt+Thomsen), Nikolaj Trahne Carlsen (Gentænk), Jakob Bendix (Jakob Bendix Design), Tenna Hansen (Tenna Hansen), Frederikke Faller (Holscher design), Jens Thomsen (Cph Surface).

VidensNetværk 6: Bureaudirektørerne Øst

Tovholder: Jeppe Schytte-Hansen

Første møde: 22. maj 2019 – der er lukket for tilmelding.

Flere VidensNetværk

Vi vil gerne oprette flere VidensNetværk, hvor vi har følgende ideer på tegnebrættet. Så vil du være tovholder og være med til at udvikle et af nedenstående netværk, så skriv til info@designdenmark.dk

  • VidensNetværk 7: Indretningsdesign
  • VidensNetværk 8: International designers – working i Denmark
  • VidensNetværk 9: Offentligt design
  • VidensNetværk 10:  Servicedesign
  • VidensNetværk 11: Tech & digitalisering
  • VidensNetværk 12: Produktdesign
  • VidensNetværk 13: Uddannelse og efteruddannelse
  • VidensNetværk 14: Bureaudirektørerne Vest

Forslag til nye VidensNetværk
Har du et ønske om et nyt VidensNetværk eller andre inputs, så skriv til info@designdenmark.dk