Design denmark

Nye kontingentsatser

Ved Design denmarks vel gennemførte generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget, at foreningens kontingentsatser reguleres.

Design denmarks kontingentsatser er ikke reguleret siden stiftelsen af Design denmark. Før fusionen har satserne i de respektive organisationer i en periode heller ikke været reguleret. Design denmarks bestyrelse foreslog derfor at hæve kontingenterne jf. tabellen nedenfor med virkning fra indeværende år og i efterfølgende kalenderår.

Til orientering har forslaget været tilgængeligt for foreningens medlemmer siden den 20. marts, ved den oprindelige indkaldelse til generalforsamling.

Kontingentstigningen er vedtaget med tilbagevirkende kraft for alle medlemmer.

Eksempler:
Virksomhed med 1 medarbejder skal fremadrettet betale 4.620 kr mod nu kr. 4.400
Virksomhed med 4 medarbejdere skal fremadrettet betale 12.495 kr mod nu kr. 11.900
Virksomhed med 8 medarbejdere skal fremadrettet betale 19.845 kr mod nu kr. 18.900
Virksomhed med 25 medarbejdere skal fremadrettet betale 37.432,5 kr mod nu kr. 35.650

Medlemmer er naturligvis velkommen til at henvende sig til sekretariatet med eventuelle spørgsmål.

Mail: info@designdenmark.dk
Telefon: +45 2891 1446