Design denmark

Nyt fra Sekretariatet

København
16.05.2018

PRESSEMEDDELELSE

Henrik Sølje Weiglin er med udgangen af april måned 2018 fratrådt stillingen som Adm. Direktør i Design denmark. Det sker efter gensidig aftale med formandskabet.

Grundlaget for beslutningen er et negativt resultat for regnskabsåret for 2017.

Udviklingsdirektør Abelone Varming konstitueres som direktør.

Bestyrelsen og den konstituerede direktør vil fremadrettet have fokus på dels at videreføre det høje aktivitetsniveau, dels at reducere foreningens omkostninger med henblik på at genskabe en sund økonomi.

Tidligere bestyrelsesformand Martin Delfer og bestyrelsen takker Henrik Weiglin for hans bidrag til Design denmark. Henrik Weiglin har været direktør siden december 2016.

Henvendelser:
Abelone Varming, Konst. Direktør – av@designdenmark.dk, 20310263
Martin Delfer, Formand Design denmark – martin.delfer@designit.com, 2126 1775