Design denmark

Nyt og udvidet kursusprogram på KADK Summer Academy

18. februar 2020

KADK Summer Academy inviterer igen til en kursusrække, hvor specialister og ledere kan fordybe sig i krydsfeltet mellem innovation, bæredygtighed, teknologi og kunst.

KADK udbyder ni kurser, der ledes af forskere og undervisere suppleret af vidende og erfarne fagfolk. Med kurserne er programmet vokset siden debuten sidste år, men sigtet med Summer Academy er stadig, at kursister kan vende tilbage til hverdagen med inspiration og konkret viden, som kan omsættes direkte i praksis.

KADK Summer Academy henvender sig til ledere, specialister og praktikere i den private og offentlige sektor, der ønsker at udbygge kompetencer med den nyeste viden om metoder og strategier inden for arkitektur og design. Kurserne formidler viden, erfaring og løsninger, der kan anvendes i praksis på tegnestuen, i produktudviklingen eller i virksomhedsstrategien.

Summer Academy 2020 program

Design Thinking Executive og Bæredygtig Ledelse
CoDesign: Partnerskaber, proces og praksis
Bygningskulturens Værdi – værdibaserede løsninger for bæredygtig transformation og restaurering
Bæredygtig Innovation i Byggeriet – hvordan når vi reduktionsmålene?
Det Nye Interiør
Story World Design
Dagslys i Arkitekturen – lovgivning, lyskvalitet og arbejdsmetoder
Kunstnerisk Metode og Pragmatik
Datavisualisering – fra komplekse data til klar formidling

KADK Summer Academy kurserne løber over fem dage med start d. 17. august 2020.
Læs mere her.

Ved spørgsmål kontakt
Philip Sønderberg,
Chef for efter- og videreuddannelse: pson@kadk.dk / 4170 1907
Vibe Aggerbeck Christensen,
Programmedarbejder, Efter- og Videreuddannelse: vchr@kadk.dk / 4170 1577