Persondatapolitik


Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Design denmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:


Design denmark

Børsen – Slotsholmsgade 1, 1217 København K
CVR-nr.: 31212855
Tlf.: 28 91 14 46
E-mail: info@designdenmark.dk


Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du, ud over at kontakte Design denmark, altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Har du brug for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, kan du rette henvendelse til sekretariatet på ovenstående kontaktinfo. Derefter vil Design denmark videreformidle spørgsmål til databeskyttelsesrådgiver hos Dansk Erhverv.


Din datasikkerhed

Design denmark tager din datasikkerhed særdeles alvorligt. Design denmark sikrer, at dine persondata bliver behandlet fortroligt, at uvedkommende ikke får adgang til dem, at dine persondata ikke bliver anvendt til andre formål, end dem der er angivet i denne persondatapolitik, samt at behandlingen af persondata i øvrigt sker i overensstemmelse med lovgivningen.


Databehandlere

Design denmark benytter sig af standard IT-systemer til indsamling, opbevaring og behandling af persondata. En del af disse er enten fuldstændig cloud-baserede løsninger eller indeholder cloud-baseret backup for at sikre, at persondata går tabt.

Design denmark har indgået databehandleraftaler med leverandørerne af disse IT-systemer, der sikrer, at de, og deres underleverandører ud i yderste led, lever op til Design denmarks persondatapolitik, udelukkende handler på instruks af Design denmark, og i øvrigt lever op til danske og fælleseuropæiske standarder for behandling og beskyttelse af dine persondata.


Herunder følger en beskrivelse af formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger samt retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:


Når du bruger Design denmarks hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Medlemsservice, optimering af hjemmesiden, indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser, tilpasse kommunikation og markedsføring til medlemmer og potentielle medlemmer, opskrivning til nyhedsmail, tilmelding til events og indmeldelse i foreningen.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Via Design denmarks hjemmeside indsamler vi oplysninger om: medlemsnummer, IP- adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation og nyhedsbrevs- og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer og fysiske adresser).
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • Opbevaring af personoplysninger: Personoplysninger om medlemmer indsamlet via hjemmesiden opbevares enten indtil ønskede services f.eks. nyhedsbrevstilmeldinger frameldes, eller indtil medlemmet ophører med at være medlem af Design denmark.
  Personoplysninger om ikke-medlemmer opbevares enten indtil ønskede services f.eks. nyhedsbrevstilmeldinger frameldes, eller formålet med behandling er ophørt.
 • Personoplysninger videregives ikke.


Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Design denmark

 • Formål: Oprettelse af medlemskab.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger f.eks: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR nr. samt generelle virksomhedsoplysninger.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra b.
 • Opbevaring af personoplysninger: Design denmark opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse: Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Design denmark kan overholde Design denmarks forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen.
 • Personoplysninger kan videregives til: vores bogholderi hos Dansk Erhverv, SKAT og relevante databehandlere. Der foreligger databehandleraftaler og fortrolighedserklæringer på alle relevante parter.


Hvis du ansøger om et job, praktik eller ansættes hos Design denmark, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: At få information om ansøger og dennes baggrund / kvalifikationer.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: almindelige personoplysninger f.eks: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR nr. samt generelle virksomhedsoplysninger om tidligere ansættelser og CV relateret materiale.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra b.
 • Hvor dine personoplysninger stammer fra: Personoplysningerne er udelukkende dem der fremgår af ansøgning, CV og bilag til dette. Desuden kan vi indhente oplysninger fra offentlige professionelle sociale medier såsom LinkedIn.
 • Opbevaring af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger i det tidsrum som ansættelsesprocessen pågår. Dog maximalt 3 måneder.
 • Vi kan oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at dine persondata kun opbevares i det nødvendige tidsrum. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning til besættelse af fremtidige ledige stillinger, vil vi bede dig om samtygge hertil. Ansøgninger vil maximalt opbevares i 2 år.
 • Ved ansættes hos Design denmark vil dine persondata opbevares til maximalt til 2 år efter endt ansættelse.
  Dine personoplysninger videregives ikke.


Behandling af personoplysninger i forbindelse med Design denmarks fagpolitisk interessevaretagelse

 • Formål: Politisk interessevaretagelse, medlemsservice og udarbejdelse af analyser og statistisk materiale.
  Hvilke typer personoplysninger behandler vi: almindelige personoplysninger, f.eks: navn, adresse, alder, køn, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af: databeskyttelsesforordningens artikler: o 6, stk. 1, litra a, b og f.
 • Opbevaring af personoplysninger: Design denmark opbevarer personoplysninger om medlemmer indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse, så længe medlemskabet består. Dog ajourføres og slettes oplysninger om medarbejdere hos medlemmer, f.eks. hvis en medarbejder fratræder.
 • Oplysninger om ikke-medlemmer f.eks. journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv. ajourføres løbende og slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, f.eks. når personen fratræder.
 • Personoplysninger kan videregives til: interessenter, myndigheder og andre aktører, som Design denmark er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse.


Behandling af personoplysninger, når Design denmarks medlemsfordelsprogram benyttes

 • Formål: Medlemsservice.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: almindelige personoplysninger på de ansatte hos medlemmet, der tilknyttes fordelsprogrammet f.eks: navn, stilling, e-mail, telefonnummer  og interesser.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • Opbevaring af personoplysninger: Design denmark opbevarer personoplysninger så længe medlemmet (herunder ansatte tilknyttet) benytter sig af fordelsprogrammet. Ved opsigelse af fordelsprogram, herunder ved udmeldelse af Design denmark, slettes oplysningerne efter senest 5 år.
 • Personoplysninger kan videregives til: De virksomheder, der tilbyder ydelser som indgår i medlemsfordelsprogrammet. Du kan se en opdateret liste over vores fordelssamarbejdspartnere på hjemmesiden.


Behandling af personoplysninger i forbindelse med udlejning af lokaler til møder, kurser, arrangementer, generalforsamlinger og konference

 • Formål: Medlemsaktiviteter, vedtægtsangivet aktivitet og arrangementsafholdelse.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: almindelige personoplysninger: f.eks. navn, e-mail og telefonnummer.
  Særlige kategorier/følsomme oplysninger: Det forekommer, at Design denmark modtager oplysninger om allergier, religiøse overbevisning og handikap på personer, der deltager i arrangementer.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f og 9, stk. 2, litra c og e.
 • Opbevaring af personoplysninger: oplysninger til udarbejdelse af evt. faktura opbevares i 5 år. Oplysninger om gæster opbevares kortvarigt og slettes umiddelbart efter, at arrangementet er afholdt. Oplysninger om allergener, handicap og religiøs overbevisning slettes umiddelbart efter, at arrangementet er afviklet.
 • Ved tilmelding til vores arrangementer, booking af lokaler etc., vil der i tilmeldingsproceduren skulle godkendes, at Design denmark har ret til brug af billedmateriale på hjemmeside, sociale medier samt dokumentation af foreningens generelle aktiviteter. Ønsker man ikke billeder offentliggjort, skal man kontakte os med henblik på dette.
 • Personoplysninger kan videregives til:
  Samarbejdspartnere og andre aktører som medvirker til afvikling af arrangementer. Informationer om disse vil altid fremgå af det konkrete møde- eller arrangementsmateriale.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Dokumentoplysning

Dette er 0.6 version af Design denmark persondatapolitik skrevet 9. maj 2019.