Design denmark

Priser og kategorier 2017

Priser og kategorier 2017

Produkter og designløsninger kan tilmeldes Danish Design Award i de 19 kategorier anført nedenfor.

Det er udelukkende kvaliteten af de indsendte emner, som afgør, hvor mange finalister, der findes og priser, der uddeles. Det vil sige, at der godt kan være kategorier, hvor der ikke er finalister eller en vinder.

Alle kategorier er relevante for både den private og offentlige sektor.

Tilmeld dig Danish Design Award 2017 her.

BUSINESS

1. Employment Growth

– en designpris for løsninger, der skaber arbejdspladser i Danmark
Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan skabe beskæftigelse. Ved at skabe produkter og serviceydelser, som folk faktisk ønsker og finder meningsfulde, kan design yde et betydeligt bidrag til et lands økonomi og skabe nye arbejdspladser.
Designtænkning kan også skabe nye virksomheder og brancher og dermed bidrage til den samlede økonomi og jobskabelse.
Denne pris gives til et stærkt forretningskoncept eller en anden type designløsning, der demonstrerer, hvordan integrationen af designtænkning kan føre til exceptionel national og/eller international succes og jobvækst.

Tidligere finalister og vindere: Employment Growth

2. Message Received

– en designpris for løsninger, der leverer et budskab på effektiv, enkel og smuk vis

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan være en stærk formidler. Prisen illustrerer designs evne til at kommunikere og engagere på en måde, der matcher modtagernes behov, ønsker, adfærd, værdier og sociale kontekst.
Prisen kan gå til ethvert fremragende kommunikationsdesign, uanset platform, medie eller skala.
Ethvert koncept for design af engagerende og præcis kommunikation med maksimal gennemslagskraft og minimal redundans, kan komme i betragtning.

Tidligere finalister og vindere: Message Received

3. Save Money

– en designpris for løsninger, der reducerer omkostninger
Formålet med denne pris er at vise, at effektivt design kan reducere omkostninger relateret til et produkt eller en service, uden at det er nødvendigt at gå på kompromis med kvaliteten.
Design kan forbedre bundlinjen ved at spare penge. Reduktion af omkostninger kan ske gennem re-design, bedre udnyttelse af materialer, forenklet konstruktion, ændringer i processer, bedre logistik osv. Alternativt kan designforslaget bygge på et helt nyt koncept, der opnår samme eller bedre resultat med lavere omkostninger.

Tidligere finalister og vindere: Save Money

4. Share Resources

– en designpris for løsninger, der gør det enkelt og effektivt at dele ressourcer mellem mange
Formålet med denne pris er at vise, at design kan gøre det muligt at udnytte ressourcerne bedre. Prisen gives til et koncept, der bygger på den deleøkonomiske tankegang; en tilgang, hvor vi deler, låner eller lejer det, vi har brug for.
Den prisvindende løsning gør det muligt for brugere, borgere eller virksomheder at koordinere ressourcer i form af kørelejlighed, arbejdsredskaber eller andre ressourcer. Konceptet kan for eksempel være en platform, en service eller et system, der gør det muligt at dele vores ting, plads og viden mellem mange.

Tidligere finalister og vindere: Share Ressources

5. Building Markets

– en designpris for løsninger, der øger omsætningen
Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan bidrage til øget vækst i form af mersalg, nye markeder og nye eksportområder.
Denne pris gives til løsninger, der er relateret til skalering eller videreudvikling af eksisterende produkter eller serviceydelser, eller helt nye produkter.

INDIVIDUAL

6. Better Work

– en designpris for løsninger, der har en positiv effekt på vores arbejdsliv
Formålet med denne pris er at demonstrere, hvordan design kan bidrage til gennemtænkte, innovative og effektive løsninger på udfordringer på arbejdspladsen.
’Bedre arbejdsliv’ omfatter alt fra bedre arbejdsgange og bedre servicedesign over brugervenlige ergonomiske og effektive værktøjer, møbler eller indretningskomponenter, til produkter, der løser problemer i forbindelse med hårdt fysisk arbejde eller stressende arbejdsmiljø. Prisen kan også gå til et koncept, der understøtter samarbejde på tværs af fysisk afstand – f.eks. digitalt.

Tidligere finalister og vindere: Better Work

7. Daily Life

– en designpris for løsninger, der forbedrer vores hverdagsliv
Formålet med denne pris er at demonstrere, at design i betydelig grad kan forbedre hverdagen og livskvaliteten for den enkelte eller for familien som helhed, hvad enten man er hjemme eller på farten.
Gennem alt lige fra materialer, objekter, indretning og transportmidler til rum og belysning kan ’forbedring af hverdagsliv’ opnås gennem design, der forbedrer den praktiske, sociale, æstetiske eller taktile side af hverdagslivet.

Tidligere finalister og vindere: Daily Life

8. Feel good

– en designpris for løsninger, der taler til menneskers følelser og sanser og simpelthen giver en sublim oplevelse!
Denne pris hylder den evne, design har til at fryde vores intellekt, hjerte og sanser. Prisen går til det/den lysende idé, design, produkt, møbel, redskab eller bevægelse, der griber vores tanker og følelser på grund af sin relevans, betydning, enkelhed eller inspiration.
Det prisvindende design er funktionelt, let at anvende, menneskeligt, naturligt og en fornøjelse at anvende, samtidig med at det gør en forskel og er kommercielt bæredygtigt.

Tidligere finalister og vindere: Feel Good

SOCIETY

9. Better Learning

– en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på
Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Det prisvindende koncept demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde.
Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både studerende og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.

Tidligere finalister og vindere: Better Learning

10. Clean Solutions

– en designpris for løsninger, der respekterer eller renser det naturlige miljø
Denne pris demonstrerer designs potentiale for at indarbejde bæredygtighed i enhver løsning. Prisen kan også gå til effektive koncepter med særligt henblik på at rense eller beskytte naturmiljøet. De indsendte bud kan gå fra mikro- til makro-skala og kan række fra konkrete produkter eller genstande til koncepter integreret f.eks. i transportmidler, bygninger eller fabrikationsenheder.
Design kan vise sig at være nøglen til at løse nogle af de mest presserende miljømæssige udfordringer, vi står over for. Prisen ‘Clean Solutions’ bør afspejle dette potentiale.

Tidligere finalister og vindere: Clean Solutions

11. Healthy Life

– en designpris for løsninger, der fremmer sundhed i krop og sind for mange
Formålet med denne pris er at demonstrere designs potentiale for at skabe løsninger, der fremmer vores mentale eller fysiske helbred.
Design kan have en positiv helbredseffekt, f.eks. gennem intelligent teknologi, nyt intelligent design, nytænkning af produktions- og arbejdsgange samt introduktion af nye produkter, materialer eller indretninger.
Kategorien er relevant i en lang række forskellige kontekster, både i og uden for de etablerede sundhedsinstitutioner.

Tidligere finalister og vindere: Healthy Life

12. Outstanding Service

– en designpris for løsninger, der forbedrer eller redefinerer en service
Denne pris illustrerer, at design kan være et effektivt redskab til at nytænke eller forbedre en eksisterende service eller introducere en helt ny service.
Prisen gives til et koncept, der resulterer i en service, der er mere brugervenlig, konkurrencedygtig og relevant for kunderne eller brugerne. Eller et servicedesign, der kan føre til bedre infrastruktur eller kommunikation, eller til mere effektive samspil mellem mennesker.

Tidligere finalister og vindere: Outstanding Service

13. Fostering Partnerships

– en designpris for løsninger, der skaber værdi for borgere gennem nye offentlige/private partnerskaber
Formålet med denne pris er at vise, at design kan være vejen til nye partnerskaber mellem offentlige organisationer og private virksomheder, som øger værditilvæksten for borgere. Der er i denne kategori tale om bedre offentlig service samtidig med, at virksomheder skaber vækst med positiv effekt på samfundet.
Denne pris gives til et koncept, hvor vækst, innovation og offentlig/privat samskabelse går hånd i hånd. Hvor frugtbart samspil mellem f.eks. kommunen, flere virksomheder og forskningsmiljøer giver mulighed for innovativt design og produktudvikling i tæt samspil med dem, som skal bruge og leve med løsningerne.

14. Improved welfare

– en designpris for løsninger, der styrker samfundets velfærdskapacitet
Formålet med denne pris er dokumentere designs betydning for tilblivelsen af velfærdsløsninger gennem empatisk anvendelse af teknologi i den offentlige sektor.
Prisen gives til nye løsninger, der sikrer det offentliges ydeevne og forhold til sociale ydelser. Eller som forbedrer det sociale sikkerhedsnet i Danmark, og som i særlig grad interesserer sig for og retter sig mod de svageste grupper i samfundet og gør dem til en aktiv ressource. Denne pris hylder de bedste og mest ambitiøse kommunale eller regionale indsatser
Den prisvindende løsning kan også omfatte alt fra tekniske, digitale og robotteknologiske løsninger med meningsfulde brugerflader og anvendelsesmuligheder, der sætte mennesket i centrum. Konceptet viser hvordan design kan håndtere nogle af de store udfordringer, som det danske velfærdssystem står overfor.

SÆRPRISER

15. Game Changer

– en designpris for løsninger, der radikalt har ændret vilkår eller spilleregler på et marked, en sektor i det offentlige eller et andet område af samfundet og banet vejen for nye typer værdiskabelse
Det kan dreje sig om løsninger, der har disruptet eller transformeret en branche, skabt helt nye forretningsmodeller eller dramatisk ændret landskabet indenfor en industri eller sektor.
Finalister og vindere til denne pris vælges af juryen, men det er muligt for alle at tilmelde sin designløsning til prisen i denne kategori.

16. Visionary Concepts

– en designpris for løsninger, der er uden for rækkevidde, men ikke ude af syne
Denne pris gives til en designløsning eller et innovativt og visionært koncept, der peger på radikale nye muligheder i en given forretningsmæssig, social eller kulturel kontekst.
Finalister og vindere til denne pris vælges af juryen, men det er muligt for alle at tilmelde sin designløsning til prisen i denne kategori.

Tidligere finalister og vindere: Visionary Concepts

17. Icon Award

– en designpris for et unikt koncept eller en løsning, der er blevet et internationalt ikon
Denne pris gives for et koncept, et produkt eller et arbejde, der er blevet et ikon for dansk design. Konceptet eller arbejdet skal være unikt, velkendt og beundret internationalt og udgøre et fremragende eksempel på den danske designtradition. Konceptet eller arbejdet er monumentalt og i sig selv et dansk brand.
Prisen kan også gives til en person for en arbejdsindsats eller et livslangt oeuvre, der samlet set er blevet ikonisk.
Finalister og vindere til denne pris vælges af juryen, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen.

Tidligere finalister og vindere: Icon Award

18. Young Talent

– en designpris for et exceptionelt talent, 30 år eller yngre
Formålet med denne pris er at styrke og synliggøre talentmassen i Danmark på designrelaterede områder.
Young Talent Award gives til en exceptionel ung designer eller iværksætter, der er et godt eksempel på den nordiske designtradition, og som har både mod og evne til at skabe fornyelse.
Kandidaterne til denne pris nomineres af designskolerne, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen. Finalister og vindere til denne pris vælges af juryen.

Tidligere finalister og vindere: Young Talent

19. People’s Choice

– en designpris for løsninger, der vælges af folket
Formålet med denne pris er at skabe interesse for en bredere forståelse af design i befolkningen.
Alle i Danmark kan stemme på finalisterne i alle kategorier.