Design denmark

”Skønhed beror på hensigtsmæssighed”

Shakernes ordsprog er nøglen til møbeldesigner MDd Hans Sandgren Jakobsens arbejde. Møblerne er ikke resultat af kunstudfoldelser, men af et langt udviklingsarbejde i tæt samarbejde med producenten.

Af Helle Lorenzen, journalist DJ (Artikel tidligere bragt i magasinet “inform”)

Når Hans Sandgren Jakobsen står over for en ny opgave, er første og afgørende skridt at finde ud af, om der er basis for at indgå i et samarbejde med producenten. Kemien er vigtig, da ‘bekendtskabet’ ofte vil strække sig over flere år. Så skal økonomi og kontraktforhold på plads, og først derefter begynder idé- og produktudviklingen, som efterfølgende også omfatter optimering af produktet for at holde det på markedet.

Den vigtigste grundpille i Hans Sandgren Jakobsens faglighed er hans 25 års erfaring som møbelsnedker og designer. Derudover er han afhængig af et fagligt netværk, som kan hjælpe ham med også at rådgive om blandt andet trætørring, maskinindkøb, valg af underleverandører og pressearbejde.

Designer MDd Hans Sandgren Jakobsen

Designer MDd Hans Sandgren Jakobsen

Tiden, hvor alt kan lade sig gøre

Producenter ved sjældent helt præcis, hvad de søger, så gennem de indledende diskussioner om opgaven, er det Hans Sandgren Jakobsens opgave at fornemme og formulerede producentens ønsker. I samme fase bliver fabrikkens produktionsudstyr gennemgået, så mulighederne for realisering står klart. Og så tager designeren hul på den proces, hvor alt kan lade sig gøre.

– Tiden inden idéen er født, og hvor alle muligheder står åbne, er dejlig og krævende, men også noget urovækkende, fordi jeg befinder mig i et tomrum, siger Hans Sandgren Jakobsen. 
Han begynder med at finde tilsvarende produkter på markedet og udvælge dem, han kan lide, før han tager fat på alle skitserne.

– Kunsten er nu at finde mit eget udtryk, og hvornår har jeg det? Er den tegning, jeg har lavet lige nu, den rigtige? Ligner den noget, jeg har set før? Jeg har en god regel, der siger, at møblet skal stå klart uden at give associationer til andre møbler.

Hans Sandgren Jakobsen arbejder meget bevidst med sine opgaver, men han får også stor hjælp fra sin underbevidsthed og har opdaget, hvordan gamle udtryk har indflydelse på designet.

– Tiden former og omformer tingene inde i hovedet på mig. Ofte går der et halvt år, før et møbel er færdigbearbejdet, og tiden er for mig en vigtig faktor, der giver mulighed for refleksion.

Vekselvirkning mellem formgivning og håndværk

Hans Sandgren Jakobsen laver ikke kunst, men læner sig op ad Shakernes ordsprog: ”Skønhed beror på hensigtsmæssighed”.

– Mit design er i industriel produktion og under konstant videreudvikling for at optimere kvaliteten. Møblerne skal bruges hver dag og være en glæde for brugerne. Funktion, æstetik og innovation skal følges ad, og jeg ville aldrig designe en smuk stol, som man sidder dårligt i. Jeg tror også på, at møbler skal barberes ned til det mindst mulige æstetisk set. På den måde vil designet fremstå klart og have en international appeal.

Igennem udvikling og afprøvning af talrige modeller, opstår der en fin vekselvirkning mellem håndværk og formgivning, og Hans Sandgren Jakobsens baggrund som både møbelsnedker og designer giver ham klare fordele, når designet skal produktmodnes:

– Komplicerede 3D-emner kan tegnes i Solid Works, men der er ikke noget som en 1:1-model, der kan fremme forståelsen hos alle involverede parter: direktøren, salgsmedarbejdere, håndværkerne og underleverandørerne.

Symbiose kan tilføje noget ekstra

I udviklingsfasen spiller materialerne en af de vigtige hovedroller. Kan de presses til nye former og funktioner, måske anvendes i nye kombinationer, eller kan man anvende materialer, som ikke tidligere er set i møbelproduktion?

– Materialerne skal anvendes med omtanke og ikke gøres til mere, end de er, men det er alligevel vigtigt og spændende at få gennemført innovationer i produktionsleddet. Jeg møder ofte en vis faglig skepsis, som dog fortager sig efter flere diskussioner – og det er lykken, når alt falder på plads, siger Hans Sandgren Jakobsen og tilføjer:

– Når et møbel skal produktmodnes, er det nødvendigt at indgå nogle kompromisser. Og der er det vigtigt som designer at vide, hvilke ting man skal holde fast i, og hvor man kan give lidt slip, så møblet stadig står klart, når forbrugeren får det at se.
Det er et udpræget team work at få et møbel fra idé og til den dag, hvor forbrugeren kan pakke det ud af emballagen. Der kan let gå to til fire år, inden møblet kommer til salg og endnu et par år, før man ved, om der er salg i det.

– Produktudviklingen giver mig mange positive erfaringer. Der kan opstå en symbiose, der tilføjer produktet noget ekstra. I den proces skal man have et åbent sind, så den symbiose kan virke til gavn for produktet. Og det ville jeg aldrig kunne opnå alene.