Spørgsmål & Svar

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.


Kan jeg blive medlem?

Det korte svar er: “Ja”.
Næsten alle, der arbejder professionelt med design eller som er uddannet designer, kan blive medlem af Design denmark. Vi deler vores medlemskaber op i to overordnede kategorier: Personlige medlemskaber og virksomhedsmedlemskaber.

Personlige medlemskaber

Personlige medlemmer (MDd – Medlem af Design denmark) medlemskabet er personligt og udstedes til designere, som opfylder et af følgende krav:

  1. Har afgangsbevis fra minimum tre års sammenhængende videregående uddannelse med hovedvægt på designfaglige metoder, rådgivnings- og/eller formgivningskompetencer
  2. Har beskæftiget sig professionelt, teoretisk eller udøvende med design som metode, rådgivnings- og/eller formgivningskompetence i en periode på minimum tre år. Eller har ansættelse med beskæftigelse inden for design i en virksomhed, der er virksomhedsmedlem af foreningen
  3. Har anbefalinger fra minimum tre aktive MDd medlemmer

Medlemskab for studerende
Studerende ved en videregående uddannelse af minimum tre års varighed, hvor design som metode, teoretisk og/eller praktisk løsningsmodel indgår som centralt element, kan søge optagelse.

Æresmedlem
Bestyrelsen kan til generalforsamlingen foretage en motiveret udnævnelse af et æresmedlem. Kun enkeltpersoner kan udnævnes som æresmedlem. Æresmedlemskabet er evigt.

Begrænset medlemskab
Bestyrelsen kan, på grund af begrænset betalingsevne eller udtrædelse af arbejdsmarkedet tildele personlige medlemmer (MDd) et begrænset medlemskab.

Medlemskaber for virksomheder

Dd for virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder
Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder og selskaber med en eller flere
medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som
hovedbeskæftigelse.

Design denmark Partner
Virksomheder og selskaber, der ikke har design som hovedbeskæftigelse, men har design som et væsentligt indsatsområde, kan optages som Design denmark Partnermedlem.

Design denmark Videnpartnere
Selskaber, institutioner, designskoler, NGOʼer m.m., som er interessenter i
designbranchens forhold, kan optages som Videnpartner.


“Hvordan bliver jeg medlem?”

Find den rigtige medlemstype her. Under hver medlemsbeskrivelse findes der en blanket til direkte indmeldelse.
Er du i tvivl om hvilket medlemskab der er det rette for dig, kan du kontakte Design denmarks sekretariat.

Før du melder dig ind i Design denmark, vil vi bede dig læse vores Persondatapolitik igennem, da du vil blive bedt om at acceptere denne, for at fuldende din indmeldelse.
Læs her om Design denmarks persondatapolitik.

Vi gør opmærksom på at du, ved at fuldende formularen for indmeldelse, har meldt dig ind i foreningen. Dette medfører at foreningens vedtægter om udmeldelse er gældende.
Læs vedtægter om udmeldelse her.

Det med småt…

Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelse i foreningen til at overholde Design denmarks til enhver tid gældende vedtægter og etiske retningslinjer.
Læs vedtægterne her.

Hvis en virksomhed, der er medlem af Design denmark, indgår i eller er del af en koncern, forpligtes koncernen som helhed ikke også til at være medlem af Design denmark.

Fusionerer et medlem af Design denmark med et andet medlem eller med en virksomhed/person, der ikke er medlem af Design denmark, skal medlemsforholdet til Design denmark tilrettes de nye forhold.


“Hvad koster det?”

Design denmark er en brancheforening og det koster penge at være medlem, for at få adgang til alle foreningens fordele, arrangementer mm.

Fuldfører man en indmeldelse, vil man blive faktureret fra den dag indmeldelsen effektiviseres.
Medlemskab af Design denmark koster fra 575 kr. og op afhængig af medlemstype.
Find kontingentsatser her.

Kontingentsatser indstilles af bestyrelsen og vedtages på Design denmarks
generalforsamling med virkning for det kommende foreningsår.
Læs den fulde tekst omkring kontingentsatser i Design denmarks vedtægter.


“Hvorfor skal jeg være medlem, når jeg stadig studerer?”

Som medlem af Design denmark som studerende (MDdS) får du adgang til en række spændende og kompetenceudviklende arrangementer.
Se kommende arrangementer her.


“Får jeg noget ud af mit medlemskab, når jeg ikke længere er studerende?”

Du får en yderst fordelagtig pris på medlemskabet, efter du er færdiguddannet: Prisen forbliver den samme det første år. Herefter stiger prisen det efterfølgende år.
Læs mere om medlemskab som studerende.


“Hvordan melder jeg mig ud?”

Du skriver en e-mail til os på info@designdenmark.dk.

BEMÆRK!
Der er forskellige frister for udmeldelse af foreningen og du bliver ikke automatisk udmeldt ved at framelde dig PBS, eller hvis du stopper med at betale kontingent. Ved indmeldelse bliver medlemmer bedt om at tilkendegive, at de accepterer foreningens vedtægter, hvori udmeldelse ligeledes er beskrevet.
Læs vedtægterne her.

Udmeldelse af Design denmark skal fremsendes skriftligt til Design denmarks sekretariat på info@designdenmark.dk.

Udmeldelse gældende for personligt individuelt medlemskab, studerende, enkeltmandsvirksomhed, medlemmer på nedsat kontingent og seniorer kan kun ske med mindst 1 måneds varsel til ikrafttrædelse: 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Forfaldne kontingenter indtil endelig udtrædelse skal betales. Er anmodning om udmeldelse af Design denmark ikke sekretariatet i hænde senest 1 måned inden påbegyndelse af et af ovennævnte kvartaler, hæfter medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende kvartal, eksempelvis vil en udmeldelse modtaget i sekretariatet d. 15. december medføre, at der skal betales kontingent frem til d. 31. marts det følgende år.

Udmeldelse gældende for virksomheder, selskaber og institutioner (CVR-medlemmer) kan kun ske med 6 måneders varsel til ikrafttrædelse 1. januar.
Er anmodning om udmeldelse af Design denmarks sekretariatet i hænde efter 1. juli, hæfter medlemmet således for kontingentbetaling for hele det kommende foreningsår.

Læs de fulde regler omkring udmeldelse i Design denmarks vedtægter.


“Hvorfor kan jeg ikke melde mig ud fra måned til måned?”

Design denmarks økonomi er baseret næsten udelukkende på medlemskontingenterne.
For at sekretariatet kan yde den mest stabile og allerbedste service for medlemmerne, er det vigtigt at foreningens økonomi er stabil og forudsigelig. Derfor er det ved foreningens stiftelse besluttet, at personlige medlemmer samt enkeltmandsvirksomheder kan udmelde sig kvartalsvis og med 6 måneders frist for virksomheder med mere end en ansat.


“Hvad betyder MDd og Medlem af Design denmark? Og hvem kan benytte titlen?”

Personlige medlemmer må bruge betegnelsen MDd (der betyder Medlem af Design denmark) samt foreningens logo.
Enkeltmandsvirksomheder, som opfylder kravene for et MDd medlemskab, kan bruge titlen MDd i forlængelse af medlemmets navn og/eller Medlem af/Member of Design denmark.
Der findes logoer, som kan indlejres i hjemmesider, samt e-mailsignaturer mm. Disse sendes til medlemmer ved indmeldelse og kan fremsendes ved henvendelse til Design denmarks sekretariat.

Virksomheder og selskaber med en eller flere medarbejdere, der driver registreret virksomhed med designudvikling som hovedbeskæftigelse, må bruge betegnelsen Medlem af/Member of Design denmark og foreningens logo.
Dog må medarbejdere ansat hos CVR-medlemmer, der ikke selv er CPR-medlem, ikke bruge betegnelsen personligt – medlemsbetegnelsen gælder kun medlemsvirksomheden.
Partnermedlemmer og Videnpartnere må bruge betegnelsen Design denmark Partner eller Design denmark Videnpartner samt foreningens logo.

Læs øverst på siden omkring optagelse i de forskellige medlemskategorier.


“Jeg er på dagpenge, skal jeg betale fuldt kontingent?”

… opdateres.


“Jeg er på vej på pension. Kan jeg stadig forblive en del af branchen?”

Ja. Design denmark har et medlemskab, som er skræddersyet til medlemmer over den officielle pensionsalder. Her kan du søge om nedsat kontingent, hvorved du overgår til begrænset medlemskab med de rettigheder og begrænsninger, der følger heraf.


“Hvordan kan jeg blive en del af bestyrelsen?”

Bestyrelsen sammensættes af to medlemmer fra hver af følgende kategorier: MDd medlem, Enkeltmandsvirksomhed, Virksomhed med 2-5 ansatte, Virksomhed med 6-10 ansatte, Virksomhed med 11-30 ansatte, Virksomhed med mere end 31 ansatte og Partnermedlem.

For medlemmer som er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse, gælder følgende:

  • Personlige medlemmer (MDd) er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.
  • Studentermedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse.
  • Æresmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.
  • Medlemmer med begrænset medlemskab er stemmeberettigede, men ikke valgbare til foreningens bestyrelse.
  • Virksomhedsmedlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.
  • Design denmark Videnpartnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.
  • Design denmark Partnere er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.


“Min virksomhed er gået konkurs. Hvad sker der med mit medlemskab?”

Ved ophør med drift af registreret virksomhed uanset årsagen hertil, ophører virksomhedens medlemskab samt rettigheder forbundet med medlemskabet af Design denmark.
Allerede indbetalt kontingent for den resterende del af gældende betalingstermin udbetales ikke til det ophørende medlem.


“Fik du ikke svar på dit spørsmål?”