Design denmark

Stiftende generalforsamling i Business by Design

Stiftende generalforsamling i Business by Design

Stiftende generalforsamling i Business by Design

Business by Design afholdt generalforsamling den 7. december i Aarhus og valgte sin nye bestyrelse.

Følgende blev valgt til bestyrelsen, der også består af direktør og næstformand i Design denmark:

  • Søren X. Frahm, Artlinco
  • Simon Skafdrup, 3PART
  • Mikkel Bahr, Friis & Moltke Design
  • Sara Schøler Lass, Zimplifi
  • Tina Thomsen, 1:16 Business Development
  • Trine Hundevadt, Designit (1. suppleant)
  • Heidi Zilmer Blom, Zilmers (2. suppleant)

Business by Design og Design denmark – én brancheorganisation
Business by Design har fra starten været del af Design denmark, og også i fremtiden vil Business by Design være rammen for Design denmarks aktiviteter i det midtjyske.

Med Business by Design som selvstændig juridisk enhed, får Design denmark og Business by Design mulighed for at styrke og professionalisere indsatsen i det midtjyske over for sponsorer, erhvervsliv og øvrige interessenter.

Som medlem af Business by Design vil man også fremover være medlem af Design denmark og opleve os som én samlet brancheorganisation.