Design denmark

Udbud: Design Destination Denmark

Udbud: Design Destination Denmark

Udbuddet Design Destination Denmark vil sætte Danmark og København på verdenskortet som førende global designdestination

Danske Kunsthåndværkere & Designere, Dansk Design Center og Design denmark har sammen med northmodern, Designmuseum Danmark og Kolding Kommune dannet en åben alliance for at demonstrere og hylde mangfoldigheden i dansk kunsthåndværk og design og dets potentiale for værdi, vækst og livskvalitet. Sammen arbejder de for tilblivelsen af en fælles event- og arrangementsplatform: Design Destination Denmark (DDD).

Design Destination Denmark er en langsigtet indsats, og arbejdsgruppen bag opererer som en åben og inkluderende alliance. Dette initiativ kommer fra designsektoren selv, på tværs af offentlige og private aktører, såvel store som små, og denne bottom-up-tilgang er et vigtigt og vedtaget afsæt. DDD ønsker at samle hele feltet om en favnende, seriøs designsatsning, som hele verden valfarter til, for at give Danmark som designdestination endnu bedre rammer for inspiration, vidensdeling og nye relationer -og tilbyde såvel borgere som turister og internationale designfolk en veltilrettelagt, berigende og stærkt inspirerende oplevelse:

DDD demonstrerer og hylder mangfoldigheden i dansk kunsthåndværk og design og dets potentiale for at skabe værdi, vækst og livskvalitet i København og Danmark. DDD øger synergien mellem eksisterende events og arrangementer; er et godt afsæt for nye tiltag, relationer og dialog; er en stærk showcase for nye talenter og sætter DK og KBH yderligere på verdenskortet som førende global kunsthåndværk- og designdestination. DDD opstår ‘nedefra’, fra designfeltet selv, i co-creation med alle relevante aktører.

Udbud: “Design Destination Denmark” (arbejdstitel)

Kunde: Design denmark, Designmuseum Danmark, northmodern, Danske Kunsthåndværkere & Designere samt Dansk Design Center – founding partners bag ”Design Destination Denmark”.
Opgave/mærke: ”Design Destination Denmark” (arbejdstitel)
Kampagneperiode: D.d. til medio juni 2017

Jf. retningslinjer for udskrivelse og gennemførelse af konkurrencer inden for designbranchen annonceres hermed en tilbudskonkurrence/udbud, der har til formål at vælge en samarbejdspartner til udmøntningen af den første udgave af Design Destination Denmark, jf. Kreativ brief for opgaven. Udbuddet er defineret af en relativt kort tidsfrist og tilsvarende er kravene til opgavens udførelse afgrænsede.

Denne udbudsform er valgt, da styregruppen for Design Destination Denmark prioriterer at udviklingsforløbet i foråret 2017 skal foregå med en partner, der har stærke referencer inden for området; favner såvel kampagnekommunikation, som en bred designfaglig kompetencepalet og har fornøden eksekveringskraft ift. opgavens relativt korte tidshorisont.

Krav til indsendelse af materiale

Baseret på det Kreativ brief bedes det sandsynliggjort, at bureauet er i stand til at løfte opgaven gennem:

Relevante referencer, casebeskrivelser, kort procesbeskrivelse samt et overslag på budget og tidsplan. Pga. opgavens tidsramme og art kræves eller forventes det ikke, at man foretager omfattende research i forbindelse med tilbuddet – og der hverken forventes eller vurderes kreative oplæg fra de deltagende bureauer.

Derimod lægges der vægt på bureauets eksekveringskraft og tværfaglige kompetencer / parathed til at kunne løse opgaver på tværs af design- og kommunikationsdiscipliner.

Økonomi

Den samlede opgavesum er for 2017 DKK 250.000 ex. moms.

Tidsfrist og indsendelse

Relevant materiale indsendes til bedømmelsesudvalget senest 1. marts 2017. Herefter vil udvalget træde sammen og senest onsdag den 8. marts 2017 annoncere vinderen af udbuddet.

Materialet indsendes til Design Destination Denmark på info@designdenmark.dk eller fysisk til:

Design denmark
Børsen
Slotsholmsgade
1217 København K
Mrk. Design Destination Denmark

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget består af styregruppen for Design Destination Denmark:
Abelone Varming (Design denmark), Anne-Louise Sommer (Designmuseum Danmark), Hans Christian Asmussen (Danske Kunsthåndværkere & Designere), Kristian Andersen (northmodern / CIFF) og Christian Bason (Dansk Design Center).

Rettigheder, forpligtelser og overdragelser

For alle materialer udarbejdet i projektet skal der aftales særskilte ejerrettigheder mellem vinderen af udbuddet og partnerne bag Design Destination Denmark.

Tvister

Tvister, der måtte opstå mellem konkurrencens parter, og som ikke kan bilægges ved forhandling, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten.

Yderligere information

Henvendelse vedrørende udbuddet kan ske til Design Destination Denmarks projektkoordinator Peter Kamph på phk@ddc.dk / +45 2098 4213 og skal stilles senest den 20. februar 2017.
Evt. besvarelser af spørgsmål vil blive offentliggjort på Design denmarks website www.designdenmark.dk den 22. februar 2017, kl. 12.00.

Læs også

Kreativ brief

Design Destination Denmark one-pager

Q&A

Foto: Kim Hansen, visitcopenhagen