Design denmark

Visionær håndværker

Med fagligheden som ballast bringer indretningsarkitekt MDd Estrid Elsted, Abita, ofte designprojekterne længere, end kunden havde forestillet sig.

Af Helle Lorenzen, journalist DJ (Interviewet er tidligere bragt i magasinet (inform”)

Estrid Elsted arbejder hovedsagelig med ombygninger og indretninger for private og offentlige virksomheder. Når hun skal have det første møde med en ny kunde, er tasken pakket med alle de spørgsmål, der skal stilles for at belyse mulige aspekter og dermed etablere det grundlæggende overblik over projektet.

Pladsforhold analyseres, inventar og interne samarbejdsrelationer registreres, nye møbler, materialer, farver og lys bliver gennemgået.

4 (1)– Virksomhederne har ikke altid et klart billede af, hvor meget – eller hvor lidt, for den sags skyld – der skal til, når man skal flytte eller bygge om. Mine spørgsmål og undersøgelser skal sikre, at både jeg og kunden får den samme 360-graders opfattelse af opgaven. Og det får jeg mange positive tilbagemeldinger på, ala: ”Det havde vi slet ikke tænkt på”, “Godt, at vi fik det undersøgt i tide”. Derfor er det også indretningsarkitekternes store ønske at komme med i bygge- og renoveringsprojekterne så tidligt som muligt, siger Estrid Elsted.

Men også tilsyn på byggepladsen og dialog med håndværkerne og leverandørerne er vigtige parametre. Det er her niveauet lægges, og her tingene kan køre af sporet, hvis ikke projektet holdes i stramme tøjler.

En anden indgangsvinkel

Estrid Elsted er en garvet designer. Hun tog afgang fra Skolen for Boligindretning, der blev en del af Danmarks Designskole i 1990. De store mestre inden for dansk design var, sammen med tegnetekniske fag, udgangspunktet i undervisningen. Derfor har hendes faglighed også dybe rødder i funktionalismens æstetik samt dens holdning til kvalitet, materialernes brugsværdi og holdbarhed.

– Essensen af min faglighed er at kunne mestre de teorier og arbejdsmetoder, der anvendes på mit designområde. Langt hen ad vejen er jeg håndværker, men jeg er også visionær, fordi jeg med mine metoder og processer hele tiden bringer projektet længere og åbner muligheder, som kunden ikke umiddelbart har forestillet sig,”forklarer Estrid Elsted, som oplever, at hun som indretningsarkitekt i samarbejdet med arkitekter og ingeniører har en anden indgangsvinkel.

– Vi ser rummet indefra, vi tager udgangspunkt i, hvad det skal bruges til, hvem der skal opholde sig der, og hvordan deres indbyrdes arbejdsrelationer og funktioner er. Her bruger vi en af vore faglige grundpiller, nemlig vores viden om de fysiske dimensioner, og hvordan lys, farver og teksturer påvirker mennesker og deres velbefindende.

Hele tiden opdateret

En indretningsarkitekt skal hele tiden være fremme i sandalerne og have styr på nye tendenser og udviklinger. Her er en årlig messetur – ofte til Stockholm eller Milano – et must for Estrid Elsted, ligesom hun også herhjemme besøger showrooms og deltager i relevante designarrangementer.

4 arkitekter i partnerskab

Estrid Elsted har siden 2000 været partner i fællesskabet Abita, hvor hun deler arbejde og tegnestue med fire andre indretningsarkitekter. Alle gør en stor og bevidst indsats for at holde sig opdateret på faget. Fællesskabet er medlem af forskellige netværk, der arrangerer studieture til nye bygninger og indretninger, og på tegnestuen ligger mange magasiner, både danske og internationale, fremme til inspiration. 
Abita råder desuden over en omfattende katalogsamling med alt fra møbler over fast inventar til teknisk udstyr samt en stor mængde materialeprøver. Det hele vedligeholdes konstant, så det til enhver tid er lige til at bruge.

– Selv om man kan slå meget op på nettet, er det vigtigt at have materialerne ikke bare lige ved, men også i hånden. Det skal være den rigtige vare, den rigtige tekstur og farve.