Design denmark

Om Design denmark

Om Design denmark

Design denmark er en åben alliance af designere, -tænkere og -brugere, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af design, og for at udvikle og professionalisere egen forretning og faglighed.

Vores alliance binder erhverv, kultur og videnskab sammen og er med til at sikre, at designer og branche opleves som professionel, kreativ og innovativ blandt beslutningstagere. Vi arbejder for, at design opleves som målbart værdiskabende, som en klar parameter for konkurrencedygtighed og som et værktøj til at skabe positive forandringer i hele værdikæden.

Hele designfeltet er medlem
Design denmark er for hele designbranchen. Derfor tilbyder vi medlemsskaber til både designere, designvirksomheder, industripartnere, studerende og til designuddannelserne.

Design driver forandring
Vi mener, design er en kraftfuld, positiv driver af forandring, som giver mening, værdi og betydning til produkter, projekter og borgere. Vi mener, at flere beslutningstagere i erhvervslivet og det offentlige er nødt til at forstå dette. Design denmark faciliterer derfor aktivt denne oplysnings- og forandringsproces ved klart at vise, hvordan design kan bruges til gavn for samfund, miljø og organisationer.

Design denmark står sammen med DDC bag Danmarks store designpris Danish Design Award, som netop hylder og fejrer den forskel design gør i virksomheder, samfund og for den enkelte borger.

Design denmark er den naturlige bannerfører, ekspert og rådgiver i designspørgsmål, både hjemme og internationalt.

Vores alliance byder alle inden for, som anser design for at spille en central rolle i udformningen af vores fremtid.

Design denmark bestyrelse

Læs om medlemsfordele